Przejdź do treści

Zaproszenie do Współpracy Partnerskiej EXPO REAL 2018

Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium, które odbędą się w dniach 8-10 października 2018 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

11-05-2018

Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych EXPO REAL jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym i  inwestycyjnym oraz  lidera obszaru CEE.

Do współorganizacji udziału w targach zapraszamy Partnerów, w tym deweloperów, inwestorów i inne podmioty, które współuczestniczą w projektach mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Warszawy oraz obszaru metropolitalnego.

Firmy aplikujące do współpracy  z miastem stołecznym Warszawą przy  współorganizacji wystąpienia na targach inwestycyjnych powinny spełniać przynajmniej dwa z poniższych warunków:

 • W ramach portfolio (zrealizowanych projektów) mieć projekty o powierzchni powyżej 15 tys. m2 kształtujące i zagospodarowujące przestrzeń publiczną oraz organizujące wokół siebie funkcje publiczne;
 • poprzez swoją działalność wpływać w znacznym stopniu na procesy inwestycyjne  i rozwój gospodarczy Warszawy i/lub jej obszaru metropolitalnego;
 • poprzez swoją działalność wpływać na poziom życia w mieście i jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie i/lub jej obszarze metropolitalnym;
 • posiadać projekty miastotwórcze kreujące nową jakość przestrzeni publicznej, w szczególności wzdłuż linii metra, zmieniające funkcje dotychczasowej przestrzeni;
 • stosować w swojej działalności innowacyjne rozwiązania, mające wpływ na jakość procesu inwestycyjnego oraz realizowanych projektów (np. rozwiązania proekologiczne), zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju miasta;
 • realizować działania i projekty zmieniające i rewitalizujące tkankę zabytkową lub postindustrialną.

Uprzejmie informujemy, że w związku  z ograniczoną ilością miejsc na stoisku Warszawy, Miasto zastrzega sobie prawo do wyłonienia Partnerów w oparciu o portfolio firmy oraz projekty, które firma zamierza promować podczas targów. O doborze Partnerów spełniających kryteria, o których wyżej mowa, może decydować również kolejność zgłoszeń.

Po wyłonieniu Partnerów podpisane zostanie porozumienie pomiędzy m.st. Warszawą i poszczególnymi Partnerami, określające obowiązki Stron i partycypację w kosztach związanych z organizacją wydarzenia. Partnerzy współpracować będą z firmą reprezentującą wszystkich partnerów i koordynującą ich wystąpienie na targach, wybraną wspólnie przez Partnerów w porozumieniu z Miastem.

Miasto zastrzega sobie prawo do nie zawarcia porozumienia z Partnerem jeżeli współpraca z Partnerem nie będzie leżała w interesie miasta.

Miasto zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów wymienionych poniżej jeżeli będzie to leżało w interesie Miasta.

Terminy EXPO REAL 2018:

Termin przesłania deklaracji udziału, w tym portfolio oraz informacji o projektach, które zamierza Partner promować podczas targów EXPO REAL 2018 – do dnia 

 1. 5 czerwca 2018 roku, do godz. 16.00;
 2. Termin odesłania podpisanego Porozumienia z m.st. Warszawą – do dnia 25 czerwca 2018 roku, do godz. 16.00;
 3. W przypadku niedotrzymania przez Partnera terminów określonych w punkcie 1 i 2, Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy z Partnerem;
 4. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: logotypy (w formacie JPG, png, tif lub eps), spis inwestycji, które Partner zamierza promować podczas targów EXPO REAL, zdjęcia wskazanych inwestycji w dobrej jakości (w formacie png lub jpg) do 29 czerwca 2018 roku;
 5. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: filmy promocyjne dotyczące Partnera lub wskazanych inwestycji (w formacie mov), prezentacje inwestycji lub działalności Partnera (w formacie), zdjęcia i stanowiska służbowe delegatów, którzy wezmą udział w targach – do 21 sierpnia 2018 roku;
 6. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w punkcie 4 i 5, materiały Partnera nie zostaną uwzględnione w narzędziach multimedialnych i innych nośnikach promocyjnych wykorzystywanych w ramach targów.

Deklaracje udziału wraz z proponowanymi projektami oraz portfolio Firmy prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Rozwoju Gospodarczego, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl oraz do wiadomości Eweliny Tomczyk-Malec e.tomczyk@um.warszawa.pl.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 22 44 32 244 z Ewelina Tomczyk-Malec

POWRÓT DO LISTY
Tagi tego wpisu
Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin