Przejdź do treści

Granty na wsparcie przedsiębiorczości – MSODI

Zarząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór grantowy w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

31-07-2019

O finansowanie w ramach naboru mogą wyłącznie ubiegać się Partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu spełniające wymogi udzielania pomocy publicznej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru. Wybór projektów grantobiorców nastąpi w trybie otwartego naboru.

 

Termin przyjmowania Wniosków o przyznanie grantu rozpoczyna się od dnia 26 lipca 2019 r. i trwa do dnia 28 października 2019 r.

 

Celem naboru jest wybór projektów grantobiorców obejmujących stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych, o wyższej jakości i jednocześnie dopasowanych do potrzeb odbiorców, kompleksowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z wykorzystaniem istniejących IOB i ich zasobów poprzez konsolidację potencjału w postaci partnerstw.

 

Powstałe usługi mają być dedykowane wspomaganiu rozwoju MŚP m.in. poprzez skuteczne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania.

 

Partnerstwo IOB może mieć zarówno charakter krajowy, jak i ponadnarodowy. Partnerstwo IOB tworzą przynajmniej dwa podmioty.

 

Liderem w partnerstwie może być:

– IOB o profilu Parku Naukowo-Technologicznego lub Centrum Innowacji;

– mazowiecka akredytowana IOB pod warunkiem, że będzie działać w partnerstwie złożonym z niej i co najmniej Parku Naukowo-Technologicznego lub Centrum Innowacji.

Partnerem IOB może być:

– inna akredytowana IOB;

– IOB nie posiadająca akredytacji.

 

Przewidywana średnia wartość stworzenia i wdrożenia jednej Usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym, w ramach uzyskanego Grantu, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 425.401,63 zł.

 

Wniosek o przyznanie grantu będzie mógł obejmować finansowanie stworzenia i wdrożenia Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w liczbie nie mniejszej niż 3 oraz nie większej niż 10 usług.

 

Dodatkowe pytania proszę wysyłać:

Anna Marzec, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl

Magdalena Kiech, tel.: e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl

 

Więcej informacji o naborze: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekt_msodi/konkurs-grantowy-2.html

 

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin