REGON


Numer REGON wydawany jest przez GUS. Obecnie nie musisz składać oddzielnego wniosku, jeżeli chcesz rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą. Wniosek ten stanowi integralną część CEIDG-1.
Spółka cywilna, choć formalnie przedsiębiorcą nie jest, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru i nadania numeru REGON. Musisz zrobić to osobiście, wypełniając druk RG-1 oraz załącznik RG-S.C.
W przypadku spółek i podmiotów podlegających wpisowi do KRS, należy nadal składać wniosek na druku RG-1 (z załącznikiem RG-RD – rodzaj prowadzonej działalności). Możesz go złożyć razem z wnioskiem do sądu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd w ciągu 3 dni roboczych przekaże Twój wniosek do właściwego miejscowo oddziału GUS. Możliwe jest również wystąpienie o nadanie numeru REGON osobiście, działając jako:

  • Spółka kapitałowa w organizacji,
  • Rejestrując się elektronicznie, 
  • Dokonując rejestracji spółki z o.o. w ramach systemu S24 (system 24 godzinnego rejestrowania spółki w KRS).

Odpowiednie formularze wniosków i załączników znajdziesz na stronie dotyczącej rejestru REGON.
Możliwe jest składanie wniosku REGON elektronicznie poprzez serwis GUS (tzw. eREGON). Z tej opcji skorzystają jedynie osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny. Pozostali przedsiębiorcy, którzy chcą lub muszą wystąpić o nadanie numeru REGON osobiście, powinni udać się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na siedzibę.Czasami może być Ci potrzebne zaświadczenie o numerze REGON. Otrzymasz je we właściwym urzędzie statystycznym. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze REGON umieszczony jest w załacznikach na dole strony.

Numer NIP


Każdy przedsiębiorca musi posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli jako osoba fizyczna chcesz rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, to NIP pozostaje niezmieniony – Twój osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania. Jeżeli dotąd nie posiadało się NIP-u, to został on nadany przy realizacji Twojego wniosku CEIDG. Aby go poznać, najprościej jest wyszukać swój wpis korzystając z wyszukiwarki przedsiębiorców na stronie CEIDG . Powinien pojawić się w ciągu 3 dni od podpisania wniosku CEIDG, a najczęściej jest już następnego dnia.
Jeśli zakładasz spółkę, także spółkę cywilną, to należy we właściwym ze względu na miejsce działalności urzędzie skarbowym złożyć druk NIP-2 oraz ewentualnie załącznik NIP D (składa spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej grupy kapitałowej – wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę). Jeżeli rejestrujesz spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, to wraz z wnioskiem o wpis możesz złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na druku NIP-2 wskazując właściwego naczelnika urzędu skarbowego.