Przeglądy Technologiczne

 

Zapraszamy firmy specjalizujące się w innowacyjnych, technologicznych rozwiązaniach z obszaru bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców do udziału w „Przeglądzie Technologicznym” organizowanym przez m.st. Warszawa.

 

W środę, 26 lutego 2020 r. w Salonie Gospodarczym Warszawy (ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury) odbędzie się #4 „Przegląd Technologiczny” poświęcony zagadnieniu BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE. Czekamy na zgłoszenia.

 

„Przeglądy Technologiczne” to cykl spotkań organizowanych przez m.st. Warszawa, podczas których firmy prezentują innowacyjne, technologiczne rozwiązania przedstawicielom Urzędu m.st. Warszawy (zastępcom prezydenta, sekretarzowi, dyrektorom i pracownikom kluczowych biur merytorycznych kompetentnych w obszarach tematycznych danego spotkania) oraz pozostałym uczestnikom: reprezentantom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów.

 

Spotkania są elementem budowania platformy dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem. Służą prezentacji pomysłów i prototypów, wymianie wiedzy, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta. Tematami poprzednich „Przeglądów Technologicznych były: „Ochrona środowiska i klimat”, „Elektromobilność”, „Innowacyjne technologicznie rozwiązania dla edukacji”.

 

#4 „Przegląd Technologiczny” poświęcony jest problematyce BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE.

 

Dynamicznie rozwijające się, współczesne metropolie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami związanymi m.in. z zagrożeniami cyberatakami oraz ze skutkami zmian klimatu i problemami wynikającymi np. z niedostosowania do nich miejskiej infrastruktury. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców stawiają sobie pytania: Jak budować miasto zrównoważone i odporne na przeciwności losu? Jak zapewnić bezpieczeństwo obywatelom bez jednoczesnego ingerowania w ich wolność, w duchu idei urban resilience?

 

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza firmy, które proponują swoje rozwiązania technologiczne dla miast w następujących obszarach:

– Bezpieczeństwo mieszkańca i porządek publiczny,

– Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności obywateli,

– Bezpieczeństwo ruchu,

– Bezpieczeństwo infrastruktury miejskiej,

– Bezpieczeństwo imprez masowych.

 

Każda firma ma 10 minut na przedstawienie swojego rozwiązania, po prezentacji następuje 5-minutowa sesja Q&A.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Udział należy zgłosić elektronicznie za pośrednictwem formularza online dostępnego poniżej:

  • do dnia 19 lutego br. (dla prezentujących),
  • do dnia 23 lutego br. (dla słuchaczy).

 

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w „Przeglądzie Technologicznym” – selekcja zgłoszeń następuje we współpracy z biurami merytorycznymi.

 

 

Kontakt: Dorota Dobrzyńska tel.: 22 44 33 491, e-mail: ddobrzynska@um.warszawa.pl.