Przejdź do treści

Przetargi, zapytania ofertowe, konkursy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centrum Przedsiębiorczości Smolna, zaglądaj regularnie tutaj lub zapisz się na powiadomienia przetargowe.

Zapytanie ofertowe – kultura innowacji

2021-07-19

Wydział Wsparcia Innowacji Biura Rozwoju Gospodarczego zaprasza do składania ofert na: opracowanie koncepcji oraz realizację ewaluacji celu szczegółowego 3 „Programu generujemy innowacje”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w punkcie 2 zapytania ofertowego. W 2020 roku Biuro Rozwoju Gospodarczego urzędu m.st. Warszawy rozpoczęło prace nad programem wykonawczym do celu 4.2. „Strategii #Warszawa2030”. Celem „Programu generujemy innowacje” jest zapewnienie w Warszawie warunków, które wspomogą tworzenie, testowanie i rozwijanie nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych.

http://2030.um.warszawa.pl/generujemy-innowacje/

Termin składania ofert: do 6 sierpnia 2021

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe – organizacja spotkań sieciujących

2021-06-29

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu bezpłatnych spotkań sieciujących dla przedsiębiorców sektora MŚP z Warszawy i okolic pn. Net_Smolna#2021, oraz profesjonalnych warsztatów biznesowych. Celem spotkań sieciujących jest umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania oraz podniesienia wiedzy i kompetencji w kontekście prowadzonej działalności, możliwość poznania innych uczestników, wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów.

Termin składania ofert: do 9 lipca 2021 roku do godz. 15.00

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu IT

2021-05-28

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do składania ofert na zapytanie dotyczące wykonania Raportu poświęconego sektorowi IT w Warszawie. Raport ma na celu przedstawienie dogłębnej charakterystyki sektora firm informatyczych w stolicy, jej liczebności i potencjału na tle innych sektorów w Warszawie. Ponadto raport ma zawierać informacje o potrzebach i kierunkach rozwoju sektora IT, które mogą być zrealizowane z udziałem m.st. Warszawy.

Termin składania ofert: do 15 czerwca 2021 do godz. 10:00

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster – otwarty konkurs ofert

2021-04-01

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zadania publicznego jest przeprowadzenie miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw Booster skierowanego do startupów.

Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00

SZCZEGÓŁY

Zapytanie ofertowe – opracowanie koncepcji współpracy samorządu ze startupami, twórcami i innowatorami

2021-03-03

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na koncepcję, organizację i przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego, którego celem będzie wspólne z interesariuszami stworzenie modelu (ścieżki) współpracy samorządu ze startupami, twórcami i innowatorami.

Termin składania ofert: do 9 marca 2021r.

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe – Miasto Twórcy

2021-01-29

W ramach realizacji zadania „MiastoTwórcy” Wydział Wsparcia Innowacji Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do ponownego składania ofert na koncepcję i przeprowadzenie procesu wypracowania metodyki tworzenia zespołów projektowych dla projektów realizowanych w ramach miejskiego Living Labu. Metodyka powinna zostać wypracowana wspólnie z zespołem Wydziału Wsparcia Innowacji BRG i stanowić uzupełnienie koncepcji „Living Lab – miejskie innowacje”, będącej rezultatem ubiegłorocznej edycji cyklu „MiastopTwórcy”. Ze względów formalnych, zapytanie ofertowe z dnia 29 stycznia 2021r. zostało unieważnione.

W razie pytań zapraszamy do mailowego kontaktu z pracowniczką Wydziału Wsparcia Innowacji – Katarzyną Wrońską: kwronska@um.warszawa.pl

Termin składania ofert: do 8 marca do końca dnia (23:59) na adres mailowy kwronska@um.warszawa.pl

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Konkurs ofert na najem lokalu pod żłobek

2021-01-12

W dniu 08.01 ogłoszony został konkurs na najem lokalu użytkowego przy ul. Jurija Gagarina 9 z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego dla nie więcej niż 25 dzieci.

Termin składania ofert: do 29 stycznia 2021r do godz. 9:30

SZCZEGÓŁY

Otwarty konkurs ofert na Program doradczy Academy_Smolna#2021

2020-11-27

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Program doradczy Academy_Smolna#2021

Termin składania ofert: do 21 grudnia 2020r. do godz. 16:00

SZCZEGÓŁY

Zapytanie ofertowe – realizacja 4 spotkań online wraz z transmisją

2020-08-11

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe, którego celem jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu realizacji 4 spotkań on-line wraz z transmisją.

Termin składania ofert: do 26 sierpnia 2020r.

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe – Wyprzedaż Garażowa

2020-06-25

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe, którego celem jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu pięciu Wyprzedaży Garażowych.

Termin składania ofert: do 8 lipca 2020r. do godz. 16:00

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin