Przejdź do treści
top-auction

Przetargi, zapytania ofertowe, konkursy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centrum Przedsiębiorczości Smolna, zaglądaj regularnie tutaj lub zapisz się na powiadomienia przetargowe.

Zdjęcie

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenia warsztatów projektowania

2017-10-26

Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu i przeprowadzenie w terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2017 roku cyklu warsztatów na temat projektowania systemów informacji wizualnej. Celem cyklu jest przekazanie wiedzy praktycznej na przykładzie projektowania takiego systemu dla Centrum Kreatywności Targowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki niezbędne do złożenia prawidłowej oferty znajdują się poniżej.

Dowiedz się więcej
dsc_1262

Wykłady prezentujące rozwój warszawskiego sektora kreatywnego – zapytanie ofertowe.

2017-09-19

Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu i przeprowadzenie wykładów otwartych prezentujących stan i możliwości rozwojowe warszawskiego sektora kreatywnego a także budowanie środowiska świadomych odbiorców usług/produktów tego sektora. Potencjalne tematy to: design, architektura, fotografia, film, VR, robotyka, teatr, moda, innowacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki niezbędne do złożenia prawidłowej oferty znajdują się poniżej.

Dowiedz się więcej
fot-muddy-hill

Oferta współpracy partnerskiej

2017-09-13

Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych MIPIM jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym i  inwestycyjnym oraz  lidera obszaru CEE.

Do współorganizacji udziału w targach zapraszamy Partnerów, w tym deweloperów, inwestorów i inne podmioty, które współuczestniczą w projektach mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Warszawy oraz obszaru metropolitalnego.

Firmy aplikujące do współpracy  z miastem stołecznym Warszawą przy  współorganizacji wystąpienia na targach inwestycyjnych powinny spełniać przynajmniej trzy z poniższych warunków:

 • w ramach portfolio (zrealizowanych projektów) posiadać projekty o powierzchni powyżej 15 tys. m2 kształtujące i zagospodarowujące przestrzeń publiczną oraz organizujące wokół siebie funkcje publiczne;
 • poprzez swoją działalność wpływać w znacznym stopniu na procesy inwestycyjne  i rozwój gospodarczy Warszawy i/lub jej obszaru metropolitalnego;
 • poprzez swoją działalność wpływać na poziom życia w mieście i jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie i/lub jej obszarze metropolitalnym;
 • posiadać projekty miastotwórcze kreujące nową jakość przestrzeni publicznej, w szczególności wzdłuż linii metra, zmieniające funkcje dotychczasowej przestrzeni;
 • stosować w swojej działalności innowacyjne rozwiązania, mające wpływ na jakość procesu inwestycyjnego oraz realizowanych projektów (np. rozwiązania proekologiczne), zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju miasta;
 • realizować działania i projekty zmieniające i rewitalizujące tkankę zabytkową lub postindustrialną;
 • dysponować odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Porozumienia.

Uprzejmie informujemy, iż w związku  z ograniczoną ilością miejsc na stoisku Warszawy, Miasto zastrzega sobie prawo do wyłonienia Partnerów w oparciu o portfolio firmy oraz projekty, które firma zamierza promować podczas targów. O doborze partnerów spełniających kryteria, o których wyżej mowa, może decydować również kolejność zgłoszeń.

Po wyłonieniu Partnerów podpisane zostanie porozumienie pomiędzy m.st. Warszawą i poszczególnymi Partnerami, określające obowiązki Stron i partycypację w kosztach związanych z organizacją wydarzenia. Partnerzy współpracować będą z firmą reprezentującą wszystkich partnerów i koordynującą ich wystąpienie na targach, wybraną wspólnie przez Partnerów w porozumieniu z Miastem.

Miasto zastrzega sobie prawo do nie zawarcia porozumienia z Partnerem jeżeli współpraca z Partnerem nie będzie leżała w interesie miasta.

Miasto zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów wymienionych poniżej jeżeli będzie to leżało w interesie Miasta.

Terminy MIPIM 2018:

 1. Termin przesłania deklaracji udziału, w tym portfolio oraz informacji o projektach, które zamierza Partner promować podczas targów MIPIM 2018 – do dnia 29 września  , do godz. 16.00;
 2. Termin odesłania podpisanego Porozumienia z m.st. Warszawą – do dnia 13 października 2017r., do godz.16.00;
 3. W przypadku niedotrzymania przez Partnera terminów określonych w punkcie 1 i 2, Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy z Partnerem;
 4. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: logotypy (w formacie JPG, png, tif lub eps), spis inwestycji, które Partner zamierza promować podczas targów MIPIM, zdjęcia wskazanych inwestycji w dobrej jakości (w formacie png lub jpg), opis poszczególnych inwestycji w języku angielskim oraz polskim (max. 300 słów w formacie pdf)  – do 19 stycznia 2018 roku;
 5. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: filmy promocyjne dotyczące Partnera lub wskazanych inwestycji (w formacie mov), prezentacje inwestycji lub działalności Partnera (w formacie), zdjęcia i stanowiska służbowe delegatów, którzy wezmą udział w targach – do 16 lutego 2018 roku;
 6. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w punkcie 4 i 5, materiały Partnera nie zostaną uwzględnione w narzędziach multimedialnych i innych nośnikach promocyjnych wykorzystywanych w ramach targów.

Deklaracje udziału wraz z proponowanymi projektami oraz portfolio Firmy  prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Rozwoju Gospodarczego, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa

Faxem na numer: 022 4430798 lub pocztą elektroniczną na adres: Sekretariat.brg@um.warszawa.pl  z kopią do Małgorzata Trzaskowska mtrzaskowska@um.warszawa.pl;

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Trzaskowską Tel.  22 4433186

 

zaproszenie do współpracy partnerskiej MIPIM 2018

 

14522868_10154003777546270_4395189886971042899_n1

Miasto stołeczne Warszawa poszukuje organizatora wizyty studyjnej podczas wydarzenia Düsseldorf Startup Woche 2018

2017-09-05

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z miastem stołecznym Warszawa w zakresie przygotowania wizyty studyjnej podczas wydarzenia Düsseldorf Startup Woche 2018 zgłoś swoją ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe!

Przedmiotem zamówienia jest:

1)            przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla warszawskich startupów, w wyniku którego zostaną wyłonione firmy do udziału w wizycie studyjnej w Niemczech podczas Düsseldorf Startup Woche 2018,

2)            zorganizowanie wizyty studyjnej wyłonionych startupów do Niemiec w związku z organizacją Düsseldorf Startup Woche 2018 w dniach 18-20 kwietnia 2018 r.

Düsseldorf Startup Woche  to cykliczne wydarzenie organizowane przez miasto Dusseldorf, w 2018 r. realizowana będzie jego trzecia edycja. W ciągu 7 kolejnych dni, między 13 a 20 kwietnia 2018 r., w całym mieście odbędą się wykłady, warsztaty, pitche oraz spotkania dedykowane przedsiębiorcom i inwestorom. Z uwagi na duże zainteresowanie polską sceną startupową w Niemczech, Instytut Polski w Düsseldorfie we współpracy  z m.st. Warszawą, organizuje Polish Startup Nights – 3 dni poświęcone tematyce warszawskiego ekosystemu startupowego (18-20 kwietnia 2018 r.). Stołeczne startupy będą mogły zaprezentować swoje firmy oraz podzielić się doświadczeniami, a także wziąć udział w szeregu warsztatów i pichów. Dodatkowo, w siedzibach firm ulokowanych w Düsseldorfie zostaną zorganizowane spotkania. Polish Startup Nights w ramach Düsseldorf Startup Woche 2018 zostanie zakończone wspólnym spotkaniem uczestników i przyjęciem w siedzibie Instytutu Polskiego w Düsseldorfie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis oczekiwań i zasad składania ofert znajduje się w załączniku.

W razie pytań, prosimy o kontakt z p. Dorotą Dobrzyńską, ddobrzynska@um.warszawa.pl tel. 22 443 07 67.

Zapytanie ofertowe Dusseldorf Startup Woche wer. pdf

Zapytanie ofertowe Dusseldorf Startup Woche wer. doc

Załącznik 1 formularz_oferty oraz oświadczenie

fot-muddy-hill

Konkurs na warszawskie przedmioty – „Sztuka Użytkowa”

2017-07-28

Zapraszamy do udziału w konkursie, organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, na poniższych zasadach:

Konkurs będzie przeprowadzony w celu wyłonienia przedmiotów z zakresu sztuki użytkowej, których zadaniem będzie min. promowanie Warszawy podczas międzynarodowych wystąpień międzynarodowych np. targów. Przedmioty mają wywoływać pozytywne skojarzenia z Warszawą jako miastem, w którym rodzi się i rozwija nowoczesny design, a firmy z branży kreatywnej mogą osiągać sukcesy. Przedmiotem może być zarówno niewielki upominek dla uczestników targów, jak i mebel stanowiący element stoiska targowego, czy strój prezentowany przez hostessy obsługujące stoisko.

Miasto st. Warszawa uczestniczy w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium, które odbywają się w marcu i październiku każdego roku.

Warszawa na targach prezentuje się od lat jako miasto przyjazne inwestorom i mieszkańcom, a od 2014 roku również jako miasto designu, nowatorskich pomysłów zdolnych twórców.

Dlatego do zaprezentowania swoich projektów na targach chcielibyśmy zaprosić warszawskich twórców prowadzących działalność gospodarczą w Warszawie.

Regulamin Konkursu Sztuka Użytkowa

fot-muddy-hill

Zapytanie – Koncepcja dodatkowych działań wspierających promocję gospodarczą Warszawy związaną z wystąpieniami Miasta na międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL i MIPIM

2017-07-28

Podmiot wybrany do realizacji zamówienia: Walk/NBS Communication

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
protokol_zamowienia
fot-muddy-hill

Zapytanie – Koncepcja dodatkowych działań wspierających promocję gospodarczą Warszawy związaną z wystąpieniami Miasta na międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL i MIPIM

2017-07-07

Zapytanie Ofertowe

 1. Informacja o Zamawiającym: Biuro Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie m.st. Warszawy ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa. Tel. 224430756.
 1. Usługa dotyczy opracowania dokumentu „Koncepcja dodatkowych działań wspierających promocję gospodarczą Warszawy  związaną z wystąpieniami Miasta na międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL i MIPIM”. Koncepcja, o której mowa powyżej, powinna zawierać propozycję kompleksowych działań z zakresu promocyjnych i public relations, które zapewnią  dotarcie do grupy docelowej, zarówno przed, w trakcie, jak i po targach. Za grupę docelową Zamawiający uważa inwestorów z Polski i z zagranicy. Grupę docelową stanowią prezesi i dyrektorzy dużych przedsiębiorstw, menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie, finanse i rozwój inwestycji, właściciele prywatnych firm z sektora branży real estate. Zaproponowane działania powinny  być opracowane osobno dla każdych ze wspominanych targów  i opierać się/uwzględniać tematy przewodnie, o których mowa poniżej.

 

Pełna treść zapytania

Załącznik a Informacje dot. Targów

Załącznik b Prezentacja potencjału Warszawy

Załącznik c Strategia Warszawa2030 http://2030.um.warszawa.pl/

Załącznik d Wizualizacja stoisk

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Kontakt: kkotlarska@um.warszawa.pl , tel. 22 443 31 98

dsc_1262

Poszukujemy partnera do organizacji cyklu wydarzeń „Otwarte w Soboty” w CK Targowa

2017-06-09

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego programu stanowiącego cykl otwartych, bezpłatnych dla uczestników wydarzeń pod wspólnym hasłem „Otwarte w Soboty”, odbywających się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie przy ulicy Targowej 56 w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. i wpisujących się w działania skupione wokół wydarzeń „Otwarta Ząbkowska”. Szczegóły zapytania ofertowego oraz zasady składania ofert dostępne są w załączonych dokumentach.

Termin składania wniosków do 19 czerwca 2017 r.

 

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z osobą prowadzącą postępowanie: Katarzyna Wrońska, kwronska@um.warszawa.pl.

 

 

 

 

Dowiedz się więcej
Forget-Heritage_CMYK

Zapytanie ofertowe dot. opracowania z dziedziny prawa, rewitalizacji i pozyskiwania finansowania.

2017-06-06

Przygotowanie przekrojowego opracowania w formie tabeli wyliczającego akty prawne (patrz zał. 2 – załączona tabela)

dotyczącego ochrony oraz finansowania dziedzictwa materialnego w postaci budynków zabytkowych lub innych budynków

lub obiektów budowlanych wpisujących się w założenia programu Forget Heritage

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 – Oferta

Systematyka

 

Dowiedz się więcej
ewl_0697

Warsztaty dla sektora kreatywnego – zapytanie ofertowe

2017-05-30

Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie autorskiego programu integrujących spotkań warsztatowych, rekrutacji uczestników oraz przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli sektora kreatywnego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i potencjalnych najemców powierzchni w Centrum Kreatywności Targowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki niezbędne do złożenia prawidłowej oferty znajdują się w załącznikach.

 

Termin składania ofert: 8 czerwca 2017 r.

 

Zapytanie_ofertowe_CK_Targowa

załącznik 1 formularz_oferty

załącznik 2 oswiadczenie_oferenta

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin