Przejdź do treści
top-auction

Przetargi, zapytania ofertowe, konkursy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centrum Przedsiębiorczości Smolna, zaglądaj regularnie tutaj lub zapisz się na powiadomienia przetargowe.

fot-muddy-hill

Oferta Współpracy Partnerskiej

2017-04-28

Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium, które odbędą się w dniach 4-6 października 2017 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych EXPO REAL jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym i  inwestycyjnym oraz  lidera obszaru CEE.

Do współorganizacji udziału w targach zapraszamy Partnerów, w tym deweloperów, inwestorów i inne podmioty, które współuczestniczą w projektach mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Warszawy oraz obszaru metropolitalnego.

Firmy aplikujące do współpracy  z miastem stołecznym Warszawą przy  współorganizacji wystąpienia na targach inwestycyjnych powinny spełniać przynajmniej dwa z poniższych warunków:

 • W ramach portfolio (zrealizowanych projektów) mieć projekty o powierzchni powyżej 15 tys. m2 kształtujące i zagospodarowujące przestrzeń publiczną oraz organizujące wokół siebie funkcje publiczne;
 • poprzez swoją działalność wpływać w znacznym stopniu na procesy inwestycyjne  i rozwój gospodarczy Warszawy i/lub jej obszaru metropolitalnego;
 • poprzez swoją działalność wpływać na poziom życia w mieście i jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie i/lub jej obszarze metropolitalnym;
 • posiadać projekty miastotwórcze kreujące nową jakość przestrzeni publicznej, w szczególności wzdłuż linii metra, zmieniające funkcje dotychczasowej przestrzeni;
 • stosować w swojej działalności innowacyjne rozwiązania, mające wpływ na jakość procesu inwestycyjnego oraz realizowanych projektów (np. rozwiązania proekologiczne), zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju miasta;
 • realizować działania i projekty zmieniające i rewitalizujące tkankę zabytkową lub postindustrialną.

Uprzejmie informujemy, że w związku  z ograniczoną ilością miejsc na stoisku Warszawy, Miasto zastrzega sobie prawo do wyłonienia Partnerów w oparciu o portfolio firmy oraz projekty, które firma zamierza promować podczas targów. O doborze Partnerów spełniających kryteria, o których wyżej mowa, może decydować również kolejność zgłoszeń.

Po wyłonieniu Partnerów podpisane zostanie porozumienie pomiędzy m.st. Warszawą i poszczególnymi Partnerami, określające obowiązki Stron i partycypację w kosztach związanych z organizacją wydarzenia. Partnerzy współpracować będą z firmą reprezentującą wszystkich partnerów i koordynującą ich wystąpienie na targach, wybraną wspólnie przez Partnerów w porozumieniu z Miastem.

Miasto zastrzega sobie prawo do nie zawarcia porozumienia z Partnerem jeżeli współpraca z Partnerem nie będzie leżała w interesie miasta.

Miasto zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów wymienionych poniżej jeżeli będzie to leżało w interesie Miasta.

Terminy EXPO REAL 2017:

Termin przesłania deklaracji udziału, w tym portfolio oraz informacji o projektach, które zamierza Partner promować podczas targów EXPO REAL 2017 – do dnia 

 1. 15 maja 2017 roku, do godz. 16.00;
 2. Termin odesłania podpisanego Porozumienia z m.st. Warszawą – do dnia 12 czerwca 2017 roku, do godz. 16.00;
 3. W przypadku niedotrzymania przez Partnera terminów określonych w punkcie 1 i 2, Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy z Partnerem;
 4. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: logotypy (w formacie JPG, png, tif lub eps), spis inwestycji, które Partner zamierza promować podczas targów EXPO REAL, zdjęcia wskazanych inwestycji w dobrej jakości (w formacie png lub jpg) do 30 czerwca 2017 roku;
 5. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: filmy promocyjne dotyczące Partnera lub wskazanych inwestycji (w formacie mov), prezentacje inwestycji lub działalności Partnera (w formacie), zdjęcia i stanowiska służbowe delegatów, którzy wezmą udział w targach – do 21 sierpnia 2017 roku;
 6. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w punkcie 4 i 5, materiały Partnera nie zostaną uwzględnione w narzędziach multimedialnych i innych nośnikach promocyjnych wykorzystywanych w ramach targów.

Deklaracje udziału wraz z proponowanymi projektami oraz portfolio Firmy prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Rozwoju Gospodarczego, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: Katarzyny Kotlarskiej-Łysek kkotlarska@um.warszawa.pl

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 22 44 33 198 z Katarzyną Kotlarską-Łysek.

Oferta Współpracy Partnerskiej EXPO REAL 2017.docx

fot-muddy-hill

Zapytanie ofertowe #Startup_Smolna

2017-03-22

Urząd m.st. Warszawa zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego #Startup_Smolna w zakresie m.in. modelowania biznesowego, marketingu oraz komunikacji i prezentacji pomysłów biznesowych.

Celem programu szkoleniowego jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie technik i narzędzi modelowania biznesowego, przygotowania prezentacji inwestorskich oraz skutecznego komunikowania pomysłów biznesowych.

Termin realizacji zamówienia: 1 sierpnia – 15 grudnia 2017 roku.

Zapytanie ofertowe ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu, kryteriami oceny oraz wzory dokumentów znajdują się w załącznikach.

Oferty można składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00.

W razie pytań, należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie: Agnieszka Łodygowska, a.lodygowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 02 46.

Dowiedz się więcej
budynek Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie 8 spotkań networkingowych

2017-02-22

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 8 spotkań networkingowych pn: #Net_Smolna

dla przedstawicieli warszawskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Do zadań Wykonawcy należeć będą następujące działania:

a)       Przygotowanie i przeprowadzenie 8 spotkań networkingowych, w okresie od kwietnia do grudnia 2017r.

b)       Opracowanie programu  spotkań networkingowych (każdego na inny temat) dla min 20 osób (nie więcej niż 25 osób).

c)       Program każdego spotkania powinien uwzględniać networking w formie warsztatowej, tzw. networking    moderowany (max. 50 min).

Należy uwzględnić zmianę obszarów tematycznych w trakcie programu.

Warsztat może zostać zastąpiony wywiadem z przedsiębiorcą lub ekspertem we wskazanej tematyce. 

d)       Opracowanie szczegółowej agendy każdego spotkania.

e)       Zapewnienie osoby / osób prowadzących spotkania networkingowe,  spełniających następujące kryteria:

 • Charyzmatycznej i energicznej osobowości trenera.
 • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i networkingu.
 • Eksperta/ekspertów tematycznych z zakresu tematów dotyczących: sprzedaży, marketingu, social media, budowania zespołu, rekrutacji, marki osobistej itp.
 • Doświadczenia oferenta w zakresie wspierania przedsiębiorczości firm i startupów (szkoleń, doradztwa, mentoringu,  itp.) na przestrzeni ostatnich trzech lat.
 • Zamawiający pozostawia dowolność oferentowi w doborze liczby prowadzących ekspertów.

f)         Rekrutacja uczestników spotkań networkingowych – warsztaty będą dostępne dla każdego zainteresowanego, który prowadzi lub planuje działalność gospodarczą po uprzedniej rejestracji i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

g)       Promocja  obejmująca opracowanie graficzne materiałów promocyjnych do umieszczenia na FB i stronie www.firma.um.warszawa.pl z uwzględnieniem systemu identyfikacji wizualnej Zamawiającego oraz propozycja działań promujących wydarzenia przed danym spotkaniem. 

h)       Zapewnienie cateringu – symboliczne menu śniadaniowe podczas spotkań typu: kawa, herbata, woda, croissanty, owoce sezonowe. 

i)         Zapewnienie materiałów dla uczestników spotkania (w formie elektronicznej lub papierowej). 

j)         Udokumentowanie przebiegu spotkania na dowolnym nośniku (fotorelacja i nagranie video). 

k)       Przeprowadzenie ewaluacji programu oraz podsumowanie cyklu spotkań networkingowych
w formie raportu, zawierającego rekomendacje dotyczące sposobów organizacji i zakresu tematycznego spotkań networkingowych realizowanych przez m.st. Warszawa w przyszłości.
 

Dowiedz się więcej
plakat

Zapytanie ofertowe na organizację cyklu 4 otwartych wykładów eksperckich (#Open_Smolna)

2017-01-31

Urząd m.st. Warszawa zaprasza do składania ofert na organizację cyklu 4 otwartych wykładów eksperckich (#OPEN_SMOLNA), poświęconych zagadnieniom:

 • Budowanie marki osobistej (personal branding);
 • Jak skutecznie pozyskać klientów i powiększać ich grono;
 • Promocja firmy przy niewielkim budżecie – marketing za grosze;
 • Efektywna komunikacja i wykorzystanie social media do promocji marki.

Celem wykładów jest dostarczenie ich uczestnikom nowych, praktycznych i wartościowych umiejętności oraz kompetencji w kontekście prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej. Wykłady powinny wykorzystywać nowoczesne metody szkoleniowe i odpowiadać współczesnym trendom rynkowym.

Termin realizacji zamówienia: 1 kwietnia – 10 listopada 2017 roku (organizacja wykładów po jednym
w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień, październik);

Zapytanie ofertowe ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu, kryteriami oceny oraz wzory dokumentów znajdują się w załącznikach.

Oferty można składać w terminie do dnia 17  lutego 2017 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w 2016 r. na realizację przedmiotu zamówienia dot. przygotowania i przeprowadzenia wykładów #OPEN SMOLNA (http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe-przeprowadzenie-eksperckich-wyk-ad-w) Zamawiający przeznaczył 45 000 zł brutto.

W razie pytań, należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie: Agnieszka Łodygowska, a.lodygowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 02 46.

 Zapytanie ofertowe:POBIERZ

Zał. 1 – Formularz ofertowy:POBIERZ

Zał. 2 – Oświadczenie oferenta:POBIERZ

Dowiedz się więcej
JimB40_20160604_IMG_4004

Zapytanie ofertowe – Academy Smolna

2017-01-24

Urząd m.st. Warszawa zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie programu usług doradczych pn. #ACADEMY_SMOLNA dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą oraz przedstawicieli MŚP.

 

Celem #ACADEMY_SMOLNA jest podniesienie kompetencji uczestników programu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zdobycie umiejętności przygotowania skalowalnego modelu biznesowego dla swojego pomysłu. Grupą docelową programu doradczego są osoby planujące otworzyć działalność gospodarczą oraz MŚP wykonujące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Termin realizacji zadania: 1 marca 2017 r. – 12 grudnia 2017 r., przy czym okres realizacji działań merytorycznych nie może być krótszy niż 8 miesięcy. Program ma uzupełniać ofertę szkoleniową i doradczą Centrum Przedsiębiorczości Smolna (w tym: działalność Punktu Informacyjnego, cykliczne szkolenia prowadzone m.in. przez US, ZUS, MJWPU, KIG, spotkania networkingowe, szkolenia dla startupów, otwarte wykłady itp.). Szczegóły działań prowadzonych w CPS dostępne są na stronie internetowej  www.firma.um.warszawa.pl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki niezbędne do złożenia oferty dostępne są w załącznikach.

Oferty można składać w terminie do dnia 8 lutego 2017 r. do godz. 16:00.

W razie pytań, należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie: Dorota Dobrzyńska, ddobrzynska@um.warszawa.pl tel. 224430767.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Oferta

Zał. nr 2 – Oświadczenia

Dowiedz się więcej
Program Operacyjny pomoc Techniczna

Zapytanie na eksperta ds. rynku pracy

2017-01-24

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w postaci: stworzenia modelu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczeniu jego skutków; moderowania spotkań z interesariuszami, przeprowadzania analiz, opracowania baz danych i procesu monitorowania wdrażania wypracowanego w toku realizacji projektu modelu.

Dowiedz się więcej
przedsiebiorczej_biale_tło_maly

Zaproszenie do współpracy

2016-12-22

Miasto Stołeczne Warszawa regularnie uczestniczy w  międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium, które należą do najbardziej prestiżowych i popularnych wydarzeń  branży nieruchomości
w Europie.  Podobnie jak w latach ubiegłych do współpracy, oprócz Partnerów współorganizujących te wydarzenia wraz z Miastem, zapraszani są warszawscy przedsiębiorcy, w tym startupy i fundacje, których działalność promuje potencjał inwestycyjny i gospodarczy m.st. Warszawy.

 

 

Dowiedz się więcej
ewl_0697

Zapytanie ofertowe dot. opracowania wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum Kreatywności Nowa Praga

2016-12-07

Biuro Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a miastem stołecznym Warszawa. W realizację Projektu zaangażowane są Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe,  jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz Muzeum Warszawskiej Pragi. Polega on na wypracowaniu modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.

Dowiedz się więcej

Forget-Heritage_CMYK

Zapytanie ofertowe Forget Heritage

2016-11-30

Przedmiot zapytania obejmuje:

 1. Opracowanie 5 formularzy dobrych praktyk zarządzania miejscami dziedzictwa kulturowego według podanego wzoru. Przykłady dobrych praktyk mają dotyczyć krajowych i lokalnych modeli zarządzania.
 2. Opracowanie 5 fiszek modeli szkoleniowych związanych z zarządzaniem miejscami dziedzictwa kulturowego. Fiszki mają dotyczyć krajowych i lokalnych modeli szkoleniowych.
 3. Sporządzenie raportu z metodologii pozyskiwania danych do opracowania powyższych dokumentów.

 

Dowiedz się więcej
Speed UP - logo na stronę

Zapytanie ofertowe na wybór eksperta

2016-11-18

Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta w celu moderacji spotkań lokalnej grupy partnerów w latach 2016-2019 oraz prowadzenia działań związanych z monitoringiem wdrażania dobrych praktyk wypracowanych w projekcie, zaplanowanych do wdrożenia w latach 2019-2021.

Dowiedz się więcej
Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin