Przejdź do treści

Przetargi, zapytania ofertowe, konkursy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centrum Przedsiębiorczości Smolna, zaglądaj regularnie tutaj lub zapisz się na powiadomienia przetargowe.

Konkurs na warszawskie przedmioty – „Sztuka Użytkowa”

2017-07-28

Zapraszamy do udziału w konkursie, organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, na poniższych zasadach:

Konkurs będzie przeprowadzony w celu wyłonienia przedmiotów z zakresu sztuki użytkowej, których zadaniem będzie min. promowanie Warszawy podczas międzynarodowych wystąpień międzynarodowych np. targów. Przedmioty mają wywoływać pozytywne skojarzenia z Warszawą jako miastem, w którym rodzi się i rozwija nowoczesny design, a firmy z branży kreatywnej mogą osiągać sukcesy. Przedmiotem może być zarówno niewielki upominek dla uczestników targów, jak i mebel stanowiący element stoiska targowego, czy strój prezentowany przez hostessy obsługujące stoisko.

Miasto st. Warszawa uczestniczy w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium, które odbywają się w marcu i październiku każdego roku.

Warszawa na targach prezentuje się od lat jako miasto przyjazne inwestorom i mieszkańcom, a od 2014 roku również jako miasto designu, nowatorskich pomysłów zdolnych twórców.

Dlatego do zaprezentowania swoich projektów na targach chcielibyśmy zaprosić warszawskich twórców prowadzących działalność gospodarczą w Warszawie.

Regulamin Konkursu Sztuka Użytkowa

Zapytanie – Koncepcja dodatkowych działań wspierających promocję gospodarczą Warszawy związaną z wystąpieniami Miasta na międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL i MIPIM

2017-07-28

Podmiot wybrany do realizacji zamówienia: Walk/NBS Communication

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
protokol_zamowienia

Zapytanie – Koncepcja dodatkowych działań wspierających promocję gospodarczą Warszawy związaną z wystąpieniami Miasta na międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL i MIPIM

2017-07-07

Zapytanie Ofertowe

 1. Informacja o Zamawiającym: Biuro Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie m.st. Warszawy ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa. Tel. 224430756.
 1. Usługa dotyczy opracowania dokumentu „Koncepcja dodatkowych działań wspierających promocję gospodarczą Warszawy  związaną z wystąpieniami Miasta na międzynarodowych targach inwestycyjnych EXPO REAL i MIPIM”. Koncepcja, o której mowa powyżej, powinna zawierać propozycję kompleksowych działań z zakresu promocyjnych i public relations, które zapewnią  dotarcie do grupy docelowej, zarówno przed, w trakcie, jak i po targach. Za grupę docelową Zamawiający uważa inwestorów z Polski i z zagranicy. Grupę docelową stanowią prezesi i dyrektorzy dużych przedsiębiorstw, menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie, finanse i rozwój inwestycji, właściciele prywatnych firm z sektora branży real estate. Zaproponowane działania powinny  być opracowane osobno dla każdych ze wspominanych targów  i opierać się/uwzględniać tematy przewodnie, o których mowa poniżej.

 

Pełna treść zapytania

Załącznik a Informacje dot. Targów

Załącznik b Prezentacja potencjału Warszawy

Załącznik c Strategia Warszawa2030 http://2030.um.warszawa.pl/

Załącznik d Wizualizacja stoisk

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Kontakt: kkotlarska@um.warszawa.pl , tel. 22 443 31 98

Poszukujemy partnera do organizacji cyklu wydarzeń „Otwarte w Soboty” w CK Targowa

2017-06-09

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego programu stanowiącego cykl otwartych, bezpłatnych dla uczestników wydarzeń pod wspólnym hasłem „Otwarte w Soboty”, odbywających się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie przy ulicy Targowej 56 w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. i wpisujących się w działania skupione wokół wydarzeń „Otwarta Ząbkowska”. Szczegóły zapytania ofertowego oraz zasady składania ofert dostępne są w załączonych dokumentach.

Termin składania wniosków do 19 czerwca 2017 r.

 

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z osobą prowadzącą postępowanie: Katarzyna Wrońska, kwronska@um.warszawa.pl.

 

 

 

 

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe dot. opracowania z dziedziny prawa, rewitalizacji i pozyskiwania finansowania.

2017-06-06

Przygotowanie przekrojowego opracowania w formie tabeli wyliczającego akty prawne (patrz zał. 2 – załączona tabela)

dotyczącego ochrony oraz finansowania dziedzictwa materialnego w postaci budynków zabytkowych lub innych budynków

lub obiektów budowlanych wpisujących się w założenia programu Forget Heritage

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 – Oferta

Systematyka

 

Dowiedz się więcej

Warsztaty dla sektora kreatywnego – zapytanie ofertowe

2017-05-30

Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie autorskiego programu integrujących spotkań warsztatowych, rekrutacji uczestników oraz przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli sektora kreatywnego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i potencjalnych najemców powierzchni w Centrum Kreatywności Targowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki niezbędne do złożenia prawidłowej oferty znajdują się w załącznikach.

 

Termin składania ofert: 8 czerwca 2017 r.

 

Zapytanie_ofertowe_CK_Targowa

załącznik 1 formularz_oferty

załącznik 2 oswiadczenie_oferenta

Oferta Współpracy Partnerskiej

2017-04-28

Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium, które odbędą się w dniach 4-6 października 2017 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych EXPO REAL jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym i  inwestycyjnym oraz  lidera obszaru CEE.

Do współorganizacji udziału w targach zapraszamy Partnerów, w tym deweloperów, inwestorów i inne podmioty, które współuczestniczą w projektach mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Warszawy oraz obszaru metropolitalnego.

Firmy aplikujące do współpracy  z miastem stołecznym Warszawą przy  współorganizacji wystąpienia na targach inwestycyjnych powinny spełniać przynajmniej dwa z poniższych warunków:

 • W ramach portfolio (zrealizowanych projektów) mieć projekty o powierzchni powyżej 15 tys. m2 kształtujące i zagospodarowujące przestrzeń publiczną oraz organizujące wokół siebie funkcje publiczne;
 • poprzez swoją działalność wpływać w znacznym stopniu na procesy inwestycyjne  i rozwój gospodarczy Warszawy i/lub jej obszaru metropolitalnego;
 • poprzez swoją działalność wpływać na poziom życia w mieście i jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie i/lub jej obszarze metropolitalnym;
 • posiadać projekty miastotwórcze kreujące nową jakość przestrzeni publicznej, w szczególności wzdłuż linii metra, zmieniające funkcje dotychczasowej przestrzeni;
 • stosować w swojej działalności innowacyjne rozwiązania, mające wpływ na jakość procesu inwestycyjnego oraz realizowanych projektów (np. rozwiązania proekologiczne), zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju miasta;
 • realizować działania i projekty zmieniające i rewitalizujące tkankę zabytkową lub postindustrialną.

Uprzejmie informujemy, że w związku  z ograniczoną ilością miejsc na stoisku Warszawy, Miasto zastrzega sobie prawo do wyłonienia Partnerów w oparciu o portfolio firmy oraz projekty, które firma zamierza promować podczas targów. O doborze Partnerów spełniających kryteria, o których wyżej mowa, może decydować również kolejność zgłoszeń.

Po wyłonieniu Partnerów podpisane zostanie porozumienie pomiędzy m.st. Warszawą i poszczególnymi Partnerami, określające obowiązki Stron i partycypację w kosztach związanych z organizacją wydarzenia. Partnerzy współpracować będą z firmą reprezentującą wszystkich partnerów i koordynującą ich wystąpienie na targach, wybraną wspólnie przez Partnerów w porozumieniu z Miastem.

Miasto zastrzega sobie prawo do nie zawarcia porozumienia z Partnerem jeżeli współpraca z Partnerem nie będzie leżała w interesie miasta.

Miasto zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów wymienionych poniżej jeżeli będzie to leżało w interesie Miasta.

Terminy EXPO REAL 2017:

Termin przesłania deklaracji udziału, w tym portfolio oraz informacji o projektach, które zamierza Partner promować podczas targów EXPO REAL 2017 – do dnia 

 1. 15 maja 2017 roku, do godz. 16.00;
 2. Termin odesłania podpisanego Porozumienia z m.st. Warszawą – do dnia 12 czerwca 2017 roku, do godz. 16.00;
 3. W przypadku niedotrzymania przez Partnera terminów określonych w punkcie 1 i 2, Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy z Partnerem;
 4. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: logotypy (w formacie JPG, png, tif lub eps), spis inwestycji, które Partner zamierza promować podczas targów EXPO REAL, zdjęcia wskazanych inwestycji w dobrej jakości (w formacie png lub jpg) do 30 czerwca 2017 roku;
 5. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: filmy promocyjne dotyczące Partnera lub wskazanych inwestycji (w formacie mov), prezentacje inwestycji lub działalności Partnera (w formacie), zdjęcia i stanowiska służbowe delegatów, którzy wezmą udział w targach – do 21 sierpnia 2017 roku;
 6. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w punkcie 4 i 5, materiały Partnera nie zostaną uwzględnione w narzędziach multimedialnych i innych nośnikach promocyjnych wykorzystywanych w ramach targów.

Deklaracje udziału wraz z proponowanymi projektami oraz portfolio Firmy prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Rozwoju Gospodarczego, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: Katarzyny Kotlarskiej-Łysek kkotlarska@um.warszawa.pl

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 22 44 33 198 z Katarzyną Kotlarską-Łysek.

Oferta Współpracy Partnerskiej EXPO REAL 2017.docx

Zapytanie ofertowe #Startup_Smolna

2017-03-22

Urząd m.st. Warszawa zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego #Startup_Smolna w zakresie m.in. modelowania biznesowego, marketingu oraz komunikacji i prezentacji pomysłów biznesowych.

Celem programu szkoleniowego jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie technik i narzędzi modelowania biznesowego, przygotowania prezentacji inwestorskich oraz skutecznego komunikowania pomysłów biznesowych.

Termin realizacji zamówienia: 1 sierpnia – 15 grudnia 2017 roku.

Zapytanie ofertowe ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu, kryteriami oceny oraz wzory dokumentów znajdują się w załącznikach.

Oferty można składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00.

W razie pytań, należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie: Agnieszka Łodygowska, a.lodygowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 02 46.

Dowiedz się więcej
budynek Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie 8 spotkań networkingowych

2017-02-22

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 8 spotkań networkingowych pn: #Net_Smolna

dla przedstawicieli warszawskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Do zadań Wykonawcy należeć będą następujące działania:

a)       Przygotowanie i przeprowadzenie 8 spotkań networkingowych, w okresie od kwietnia do grudnia 2017r.

b)       Opracowanie programu  spotkań networkingowych (każdego na inny temat) dla min 20 osób (nie więcej niż 25 osób).

c)       Program każdego spotkania powinien uwzględniać networking w formie warsztatowej, tzw. networking    moderowany (max. 50 min).

Należy uwzględnić zmianę obszarów tematycznych w trakcie programu.

Warsztat może zostać zastąpiony wywiadem z przedsiębiorcą lub ekspertem we wskazanej tematyce. 

d)       Opracowanie szczegółowej agendy każdego spotkania.

e)       Zapewnienie osoby / osób prowadzących spotkania networkingowe,  spełniających następujące kryteria:

 • Charyzmatycznej i energicznej osobowości trenera.
 • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i networkingu.
 • Eksperta/ekspertów tematycznych z zakresu tematów dotyczących: sprzedaży, marketingu, social media, budowania zespołu, rekrutacji, marki osobistej itp.
 • Doświadczenia oferenta w zakresie wspierania przedsiębiorczości firm i startupów (szkoleń, doradztwa, mentoringu,  itp.) na przestrzeni ostatnich trzech lat.
 • Zamawiający pozostawia dowolność oferentowi w doborze liczby prowadzących ekspertów.

f)         Rekrutacja uczestników spotkań networkingowych – warsztaty będą dostępne dla każdego zainteresowanego, który prowadzi lub planuje działalność gospodarczą po uprzedniej rejestracji i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

g)       Promocja  obejmująca opracowanie graficzne materiałów promocyjnych do umieszczenia na FB i stronie www.firma.um.warszawa.pl z uwzględnieniem systemu identyfikacji wizualnej Zamawiającego oraz propozycja działań promujących wydarzenia przed danym spotkaniem. 

h)       Zapewnienie cateringu – symboliczne menu śniadaniowe podczas spotkań typu: kawa, herbata, woda, croissanty, owoce sezonowe. 

i)         Zapewnienie materiałów dla uczestników spotkania (w formie elektronicznej lub papierowej). 

j)         Udokumentowanie przebiegu spotkania na dowolnym nośniku (fotorelacja i nagranie video). 

k)       Przeprowadzenie ewaluacji programu oraz podsumowanie cyklu spotkań networkingowych
w formie raportu, zawierającego rekomendacje dotyczące sposobów organizacji i zakresu tematycznego spotkań networkingowych realizowanych przez m.st. Warszawa w przyszłości.
 

Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe na organizację cyklu 4 otwartych wykładów eksperckich (#Open_Smolna)

2017-01-31

Urząd m.st. Warszawa zaprasza do składania ofert na organizację cyklu 4 otwartych wykładów eksperckich (#OPEN_SMOLNA), poświęconych zagadnieniom:

 • Budowanie marki osobistej (personal branding);
 • Jak skutecznie pozyskać klientów i powiększać ich grono;
 • Promocja firmy przy niewielkim budżecie – marketing za grosze;
 • Efektywna komunikacja i wykorzystanie social media do promocji marki.

Celem wykładów jest dostarczenie ich uczestnikom nowych, praktycznych i wartościowych umiejętności oraz kompetencji w kontekście prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej. Wykłady powinny wykorzystywać nowoczesne metody szkoleniowe i odpowiadać współczesnym trendom rynkowym.

Termin realizacji zamówienia: 1 kwietnia – 10 listopada 2017 roku (organizacja wykładów po jednym
w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień, październik);

Zapytanie ofertowe ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału w postępowaniu, kryteriami oceny oraz wzory dokumentów znajdują się w załącznikach.

Oferty można składać w terminie do dnia 17  lutego 2017 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w 2016 r. na realizację przedmiotu zamówienia dot. przygotowania i przeprowadzenia wykładów #OPEN SMOLNA (http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe-przeprowadzenie-eksperckich-wyk-ad-w) Zamawiający przeznaczył 45 000 zł brutto.

W razie pytań, należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie: Agnieszka Łodygowska, a.lodygowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 02 46.

 Zapytanie ofertowe:POBIERZ

Zał. 1 – Formularz ofertowy:POBIERZ

Zał. 2 – Oświadczenie oferenta:POBIERZ

Dowiedz się więcej
Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin