sfop_wizytowki_strona_b_01 Zapraszamy na portal dla przedsiębiorców! Wejdź na http://www.sfop.um.warszawa.pl i zarejestruj się!

Zapraszamy na jesienne spotkania! Zadzwoń do animatorki i zapytaj o najbliższe spotkanie.

 

Warszawscy przedsiębiorcy mają swój projekt!

Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Akademią Leona Koźmińskiego realizują projekt „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości” (SFoP) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie Warszawy. Bierze w nim udział 6 stołecznych dzielnic: Ochota, Praga-Południe, Targówek, Ursynów, Wilanów i Wola. Przedsiębiorców z tych dzielnic wspierają Animatorki Współpracy z MŚP, które zostały specjalnie przeszkolone do tego zadania. Animatorki organizują spotkania, podczas których można:

  • poznać innych przedsiębiorców i nawiązać współpracę;
  • wymienić doświadczenia;
  • zbudować i utrwalić pozytywny wizerunek swojej firmy;
  • zyskać dostęp do ewentualnych inwestorów;
  • w dłuższym okresie – gdy zbudowane zostanie zaufanie – uzyskać rekomendacje
    i ciekawe kontakty;
  • zdobyć lub pogłębić wiedzę na tematy związane z biznesem, jego prowadzeniem
    i rozwojem

 

Chcesz wziąć udział w spotkaniu?

Znajdź Animatorkę z interesującej Cię dzielnicy i zgłoś chęć udziału (kontakty do animatorek znajdują się u dołu strony)

Wejdź na http://www.sfop.um.warszawa.pl/ i przyłącz się do Stołecznego Forum Przedsiębiorczości!

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3 607 000,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 065 950,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Okres realizacji: Od 01.09.2012 do 31.10.2014

Jednostka realizująca projekt: m.st. Warszawa

Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie do połowy 2014 w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, w tym usieciowienia przedsiębiorstw i dyfuzję dobrych praktyk.
Cele szczegółowe:- usprawnienie procesów sieciowania MSP i kontaktów JST na poziomie dzielnic (portal internetowy, baza danych);- zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP (modyfikacja struktur i metod działania 6 Wydziałów EDG w dzielnicach);- usprawnienie zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym (opracowanie i wdrożenie dzielnicowych strategii wspierania MSP);- zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP (organizacja spotkań, moderowanie kontaktów, promocja dobrych praktyk);- absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP(w pozostałych 12 dzielnicach i w innych miastach w Polsce).

Ciekawostka o projekcie:

Potencjał i doświadczenie projektodawcy:Projekt zrealizuje partnerstwo: Urząd m.st. Warszawy (LIDER- odp. BFEiRG) i Akademia Leona Koźmińskiego (PARTNER- odp. Centrum Przedsiębiorczości ALK). Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2008-2011 otrzymało z EFS środki na realizację 142 projektów dot. edukacji, pomocy społ., rynku pracy i administracji o wartości 151mln zł. W 2010 realizowano m.in.: 4 proj. Z POKL 6.2 i 1 proj. z POKL 8.2.1. o łącznej wartości ok.12mln zł. ALK zrealizowała szereg proj. z EFS m.in.: „Akademia Zarządzania” (SPO RZL) o wartości ponad 13mln zł; „Jak uruchomić własny biznes” (ZPORR 2.5) – 0,43mln zł. Obecnie ALK realizuje projekty w ramach POKL 2.1.1.;4.1.1.;8.1.1. Partnerzy wspólnie realizują projekt „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” (POKL 6.2 – 6,4mln zł). Wydatki m.st. Warszawy za 2010 r. wynoszą 6 177 463 642,40 zł. Partnerzy posiadają konieczne doświadczenie, kadry oraz warunki techniczne. W ramach dyfuzji dobrych praktyk zostaną opracowane i wydane publikacje przygotowane w oparciu o wyniki badań i doświadczenia wdrażania projektu.

Biuro Projektu:
Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
ul. Smolna 4, pok. 206
tel. 22 443 02 45, 22 443 02 23 mlukaszewicz@um.warszawa.pl

Ochota
Animatorka Współpracy z MŚP
w Dzielnicy Ochota: Emilia Chilińska

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Tarczyńska 19/21
02-021 Warszawa
tel. 22 578 34 43
echilinska@um.warszawa.plPraga-Południe
Animatorka Współpracy z MŚP
w Dzielnicy Praga-Południe: Marta Modzelewska

Urząd Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
tel. 22 338 03 07
mmodzelewska@um.warszawa.plTargówek
Animatorka Współpracy z MŚP
w Dzielnicy Targówek: Marzena Walczuk

Urząd Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
ul. Ludwika Kondratowicza 20
00-938 Warszawa
tel. 22 443 88 06
m.walczuk@um.warszawa.plUrsynów
Animatorka Współpracy z MŚP
w Dzielnicy Ursynów: Magdalena Załęcka

Urząd Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
tel. 22 443 07 59
m.zalecka@um.warszawa.plWilanów
Animatorka Współpracy z MŚP
w Dzielnicy Wilanów: Justyna Grzywacz

Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy
ul. St. Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawa
tel. 22 116 87 94
jgrzywacz@um.warszawa.plWola
Animatorka Współpracy z MŚP

w Dzielnicy Wola: Magdalena Winnicka

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Żelazna 99
01-017 Warszawa
tel. 22 443 57 13
echilinska@um.warszawa.pl