Przejdź do treści

Najczęściej szukane:

Podatek od towarów i usług (VAT)

Strona

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, bez względu na jej formę prawną, z mocy ustawy są zwolnieni z VAT, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty 150 000 zł.

Karta podatkowa

Strona

Karta podatkowa to najprostsza i wygodna forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek. Skorzystać z niej mogą głównie drobni przedsiębiorcy – osoby fizyczne oraz spółki cywilne – prowadzący działalność usługową, wytwórczo-usługową, handlu detalicznego, gastronomii, itp.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Strona

To forma uproszczonej ewidencji podatkowej, w której ujmuje się tylko przychód osiągany przez firmę. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Strona

Jest to forma ewidencjonowania operacji gospodarczych, która umożliwia rozliczanie z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatku liniowego. Jest to dość skomplikowana forma rozliczeń i wymagająca orientacji w przepisach, zwłaszcza jeżeli chodzi o koszty.

Rejestracja firmy w CEIDG

Strona

Organem ewidencyjnym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (oraz wspólników spółki cywilnej) jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

REGON i NIP

Strona

Każdy przedsiębiorca posiada numery NIP i REGON. Szczegółowe informacje o tych numerach zostały przedstawione poniżej.

Zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu w CEIDG

Strona

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonej działalności należy zgłaszać na wniosku CEIDG-1. Dotyczy to zarówno nowych wpisów jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia oraz wykreślenia wpisu w CEIDG.

Rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Strona

Jednym z zadań Krajowego rejestru Sądowego jest prowadzenie rejestru przedsiębiorców. Obowiązek rejestracji w KRS dotyczy spółek osobowych i kapitałowych, czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej.

Spółka akcyjna

Strona

Spółka akcyjna to forma spółki handlowej, przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału.

Spółka jawna

Strona

Spółka jawna jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Również nie posiada osobowości prawnej, tworzona jest zwykle przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnie zaufaniem.

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin