Przejdź do treści

Najczęściej szukane:

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu „Otwarte Soboty w CK Targowa”

Strona

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy...

Zapytanie ofertowe dot. opracowania wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum Kreatywności Nowa Praga

Aktualności
07.12.2016

Biuro Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a miastem stołecznym Warszawa. W realizację Projektu zaangażowane są Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz Muzeum Warszawskiej Pragi. Polega on na wypracowaniu modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów

Aktualności
24.11.2015|Aktualności|Artykuły

Termin nadsyłania ofert: do 30 listopada 2015 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.

Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno – użytkowego uwzględniającego funkcje budynku i podwórka dla inwestycji Centrum Kreatywności Nowa Praga

Strona

Biuro Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Zadanie to będzie realizowane...

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin