banner 1 s4 kopia

 

 

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia…

czyli o tym, jak przedsiębiorca może skorzystać ze środków Funduszu Pracy.

Zatrudnienie nowego pracownika to dla przedsiębiorcy nie tylko inwestycja w rozwój firmy, ale i koszty. Planując powiększenie zespołu warto dowiedzieć się, gdzie znaleźć wykwalifikowanego pracownika. Jednym ze źródeł pozyskiwania kandydatów są urzędy pracy. W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy można skorzystać zarówno ze wsparcia w rekrutacji, jak i z licznych rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom, którzy chcą zatrudnić osobę bezrobotną przy mniejszych kosztach. Odwiedzając Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 przedsiębiorca może spotkać się ze specjalistą z urzędu pracy, który przedstawi całą paletę rozwiązań związanych ze wsparciem procesu tworzenia nowych miejsc pracy.

Aby znaleźć wykwalifikowanego pracownika warto skorzystać z bezpłatnego profesjonalnego pośrednictwa pracy i skontaktować się w tym celu z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. Wypełniając przez internet formularz on-line, można sprawnie zgłosić zapotrzebowanie na kandydatów i uzyskać solidne wsparcie w rekrutacji.

Zgłoszona oferta pracy zostanie przeanalizowana pod kątem wymagań dotyczących m.in. poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w taki sposób, aby zapewnić kontakt tylko z kandydatami spełniającymi określone kryteria. Urząd Pracy m.st. Warszawy bezpłatnie publikuje ogłoszenia rekrutacyjne na swojej stronie internetowej. Mogą one również zostać zamieszczone na wielu portalach internetowych.

Dzięki współpracy z urzędem pracy firma rozwija się, zwiększa stan zatrudnienia i ogranicza koszty związane na przykład z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Aby skorzystać z takiego wsparcia wystarczy prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Formalności są niewielkie, a wymiar korzyści to ponad 22 tys. zł, czyli sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca może ubiegać się także o zwrot części kosztów wynagrodzenia brutto lub też refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Zatrudniając osobę bezrobotną firma zyskuje nowego pracownika, a jej obciążenia i wydatki związane z prowadzeniem biznesu są zdecydowanie niższe.

Pracodawcy mogą również organizować staże, które umożliwiają przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku. Jest to szansa na poznanie przyszłego pracownika, jego predyspozycji i umiejętności. Firma z tytułu organizacji stażu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, bowiem urząd pracy finansuje stypendium stażysty oraz koszt wstępnych badań lekarskich.

Współpraca z Urzędem Pracy m.st. Warszawy to również szansa na przeszkolenie kandydatów do pracy zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorcy, poprzez możliwość podpisania i realizacji trójstronnej umowy szkoleniowej (zawartej pomiędzy pracodawcą, instytucją szkoleniową i urzędem pracy), a także możliwość inwestycji w kształcenie ustawiczne swoich pracowników powyżej 45 roku życia (m.ini. poprzez szkolenia) z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Urząd Pracy m.st. Warszawy dysponuje również specjalnymi rozwiązaniami, takimi jak bon stażowy, bon szkoleniowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, refundacja składek ZUS. Umożliwiają one pracodawcy zatrudnienie pracownika poniżej 30 roku życia przy mniejszych kosztach.

 

 

Każdy przedsiębiorca, który chciałby poznać szczegóły oferty Urzędu Pracy m.st. Warszawy może spotkać się ze specjalistą z Urzędu Pracy m.st. Warszawy w Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA 4, we wtorki czwartki i piątki w godz. 8.00 – 16.00. w pokoju 16.

Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej www.up.warszawa.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”.

 

Warto przypomnieć, że wszystkie usługi urzędu pracy świadczone są całkowicie bezpłatnie.