Przejdź do treści

Gdzie i jak zarejestrować firmę w CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (również jako wspólnik spółki cywilnej), masz do wyboru pięć sposobów. Możesz:

  • 1. zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek online i złożyć (podpisać) go elektronicznie
  • 2. zalogować się do CEIDG, przygotować wniosek online i podpisać go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku)
  • 3. bez logowania się do CEIDG przygotować wniosek online i podpisać go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku)
  • 4. pobrać i złożyć wniosek w formie papierowej w gminie (gmina przekształci go na wniosek elektroniczny)
  • 5. przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy (Twój podpis musi być notarialnie potwierdzony).

Możesz także przyjść do Centrum Przedsiębiorczości Smolna, do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta, i tu zarejestrować swoją działalność.

Wniosek, o którym mowa, to formularz CEIDG-1. Jest to zintegrowany formularz, wykorzystywany przy zakładaniu firmy, zgłaszaniu zmian w posiadanym wpisie, zawieszaniu i wznawianiu działalności oraz jej likwidowaniu. Jego wypełnianie zacznij od określenia rodzaju wniosku (rubryka 01) – od tego zależy jego dalsze poprawne wypełnienie.

Konsultanci w Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
w Punkcie Informacyjnym, bezpłatnie pomogą Ci wypełnić wniosek, a także doradzą w kwestii dofinansowaniana rozpoczęcie działalności.

Składając wniosek o wpis do CEIDG, równocześnie dokonujesz:

  • • wpisu do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (REGON),
  • • zgłoszenia, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
  • • zgłoszenia płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS),
  • • oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin