Przejdź do treści

Zbiórka komputerów dla uczniów

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą wsparcia akcji przekazania sprzętu komputerowego dla młodych mieszkańców naszego Miasta, którzy w tym momencie zmagają się z ogromnym problemem wykluczenia technologicznego i utrudnioną możliwością udziału w lekcjach prowadzonych w trybie zdalnym.

13-11-2020

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy podjęła wraz z Władzami oraz Urzędem m.st. Warszawy inicjatywę mającą na celu wsparcie potrzebujących uczniów i wyposażenie ich w komputery niezbędne do uczestnictwa w lekcjach online. Podjęta została decyzja o organizacji Zbiórki komputerów dla warszawskich uczniów wśród firm, instytucji publicznych, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz osób prywatnych, którzy mają możliwość przekazania używanych lub zakupu nowych komputerów, laptopów lub desktopów, które w ramach akcji zostaną przekazane do warszawskich szkół.

 

CO?

Akcja polega na zbiórce sprzętu IT, w postaci m.in. komputerów, laptopów, desktopów, monitorów, klawiatur, myszek, kamer internetowych dla uczniów i uczennic warszawskich placówek oświatowych do edukacji zdalnej, zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem.

 

KTO?

Organizatorem akcji jest Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy przy wsparciu Urzędu
m.st. Warszawy (Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy) we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 

DO KOGO?

Akcja skierowana jest do firm/instytucji publicznych/organizacji pozarządowych/osób prywatnych (darczyńców).

 

POSZCZEGÓLNE KROKI:

– Przekazywany sprzęt musi być własnością darczyńcy, musi być sprawny technicznie, musi być zakupiony z legalnych źródeł, nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może być obciążony żadnymi roszczeniami.

Darczyńca kontaktuje się z doradcą Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, p. Agatą Gos (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) w celu ustalenia warunków przekazania sprzętu komputerowego szkołom (dobór placówki, przekazanie kontaktu do placówki); e-mail: komputery@wcies.edu.pl ; telefon: 723 248 552

– Darczyńca przekazuje używany lub nowy sprzęt IT szkole/szkołom wskazanym
przez doradcę Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

– Darczyńca i szkoła/szkoły podpisują umowę o przekazaniu darowizny.

– Darczyńca i szkoła/szkoły określają formę przekazania sprzętu (np. osobiście, kurierem itp.)

– Odpowiednio spakowany i opisany sprzęt zostaje przekazany do szkoły/szkół na określonych przez obie strony warunkach. Opis sprzętu powinien zawierać: nazwę sprzętu, podstawowe parametry, w przypadku zestawów listę elementów, kolejny numer (np. 1/10, 5/35)

– Szkoła przygotowuje sprzęt do użytkowania przez uczniów, wcześniej dokonując sprawdzenia stanu technicznego oraz (jeśli jest to niezbędne) formatowania dysku. Na życzenie Darczyńcy szkoła wydaje odpowiednie zaświadczenie o dokonaniu formatowania podpisane przez informatyka i dyrektora/osoby upoważnionej.

– Dyrektor szkoły i uczeń (jego opiekun prawny) podpisują umowę użyczenia sprzętu.

– Sprzęt zostaje przekazany uczniowi (jego opiekunowi prawnemu) i jest przez ucznia użytkowany na warunkach określonych w umowie użyczenia.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Nowsza:

Szkolenie z Facebook’a

16-11-2020

Starsza:

Sesja Q&A z Lechem Kaniukiem

12-11-2020

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin