Przejdź do treści

Komunikat dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

31 stycznia br. upływa termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

14-01-2021

Z uwagi na to, że 31 stycznia przypada w niedzielę (w sobotę i niedzielę Urzędy nie pracują):

– oświadczenie o wartości sprzedaży można dostarczyć do właściwego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. lub do 31 stycznia złożyć w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

– opłatę za korzystanie z zezwoleń można wnieść w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. lub dokonać na rachunek odpowiedniego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy do 31 stycznia.

 

W przypadku dokonywania opłaty za pośrednictwem banku, za termin dokonania opłaty uznaje się dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew ma rachunek z kwotą wystarczającą na pokrycie opłaty.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym oświadczenie musi być złożone wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej za korzystanie z zezwoleń.
Natomiast w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dokonać tej opłaty w terminie 30 kolejnych dni, jednak musi być ona powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

 

Pomimo iż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia i wniesienia opłaty przypada na niedzielę, nie wpływa to na przedłużenie terminu. Do ustawowego terminu na złożenie oświadczenia oraz uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Ordynacji podatkowej.

 

POWRÓT DO LISTY
Tagi tego wpisu
Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin