Potrzebujesz informacji o kontrolach przedsiębiorców przeprowadzanych przez Urząd m.st. Warszawy?

 

Przepisy regulujące działalność gospodarczą precyzyjnie określają, jakie są obowiązki organów prowadzących kontrole, oraz jakie prawa ma względem nich przedsiębiorca. Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zajrzyj do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale „Ogłoszenia i informacje”, zamieszczony jest ogólny schemat kontroli przedsiębiorców. Do schematu dołączony jest wykaz komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy wykonujących kontrole przedsiębiorców.