Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) – to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.
Projekty PPP polegają na rozwoju, wytworzeniu lub remontach infrastruktury oraz jej utrzymaniu/zarządzaniu lub na świadczeniu długoterminowo określonych usług związanych z danym składnikiem infrastruktury.

Na formule PPP zyskuje zarówno sektor publiczny jak i prywatny

 

Korzyści płynące ze stosowania modelu PPP

Sektor prywatny

Projekty PPP z punktu widzenia sektora prywatnego są projektami rentownymi dającymi rynkowe stopy zwrotu z zainwestowanych środków. Partner prywatny zyskuje okazję do rozwoju prowadzonego biznesu i wykorzystania swojej wiedzy oraz doświadczenia. Posiadając specyficzne know-how wie, jak wykonać inwestycję efektywniej i bardziej optymalnie z punktu widzenia lokalnych potrzeb i jej późniejszego użytkowania.

Sektor publiczny 

Sektor publiczny zyskuje doświadczonego partnera, który jest w stanie przeprowadzić inwestycję często szybciej i zagwarantować świadczenie usług na odpowiednim poziomie.
Inwestycje w formule PPP stanowią alternatywę dla tych realizowanych w formule tradycyjnej, które są znacznie bardziej obciążające dla budżetu. Jest to obecnie szczególnie ważne, gdy finanse miast odczuwają skutki walki z epidemią.

Partnerstwo publiczno-prywatne spełnia istotne funkcje

Partnerstwo publiczno-prywatne spełnia wiele funkcji: buduje pozytywne relacje i współpracę międzysektorową, umożliwia korzystanie z innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez sektor prywatny, podnosi efektywność realizowanych przedsięwzięć, przyczynia się do podnoszenia jakości przestrzeni miejskich zarówno tych stanowiących cele publiczne jaki i tych, które mają charakter komercyjny. Wspólna realizacja celów buduje zaufanie pomiędzy partnerami i realnie zwiększa wpływ jaki mieszkańcy, ale również działający na obszarze miasta inwestorzy mają na ostateczny jego kształt i jakość budowanej infrastruktury.

 

Zapraszamy inwestorów do zapoznania się z ofertą PPP

Jako przedstawiciele Urzędu Miasta Warszawa zwracamy się do przedsiębiorców i inwestorów z różnych sektorów do zapoznania się z bogatą i zróżnicowaną ofertą projektów PPP.
Zależy nam, aby realizować politykę długofalową korzystną dla mieszkańców. Priorytetowymi projektami są więc te, które z jednej strony zgodne są ze strategią miasta i zrealizują istotny cel publiczny – ukierunkowane są na mieszkańców i ich potrzeby, a z drugiej strony mają szansę być efektywniej realizowane we współpracy m.in. z partnerem prywatnym.

Warszawa dostrzega w PPP szansę na rozwój

Warszawa jest głównym ośrodkiem gospodarczym i biznesowym kraju, jest jedną z najważniejszych i największych metropolii w Europie Środkowo-Wschodniej o ogromnym potencjale inwestycyjnym.
Jest też wiarygodnym i stabilnym partnerem do inwestycji długoterminowych. Świadczą o tym oceny ratingowe. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, Warszawa bardzo chętnie połączy zadania komercyjne z zadaniami publicznymi w realizacji projektów PPP. Dlatego oczekujemy, że efektem wykorzystania formuły PPP będzie ciekawa oferta współpracy zarówno przy projektach inicjowanych przez miasto, jak i propozycji zgłaszanych przez partnerów zewnętrznych.

Zróżnicowana oferta projektów PPP kierowana do różnych sektorów

Warszawie zależy, aby oferta w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego była różnorodna i bogata. Dotychczasowe doświadczenia, związane są m.in. z wymianą niemal 1600 wiat przystankowych, obsługą i rozwojem miejskiego inkubatora przedsiębiorczości i kreatywności – Centrum Kreatywności Targowa, i podziemny parking na Placu Powstańców Warszawy.
Przygotowujemy różnorodne projekty – zarówno dotyczące przekształceń przestrzennych całych kwartałów (m.in. kwartał w otoczeniu Bazaru Różyckiego), oświaty i ekologii (m.in. budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli), poprawy jakości przestrzeni publicznej i transportu (m.in. parkingi podziemne), rekreacji (m.in. baseny i kąpieliska nad Wisłą), kultury (m.in. Pawilon Emilia – przestrzeń wystawiennicza i ogród zimowy), handlu (m.in. Hala Gwardii – targowisko miejskie).

Warszawa sfinalizowała już z powodzeniem kilka projektów w formule PPP

Warszawa skupiała się na wdrożeniu przede wszystkim przedsięwzięć koncesyjnych, czyli takich, gdzie w późniejszym czasie pojawią się przychody od osób trzecich.
Nasze doświadczenie, zdobyte podczas realizacji takich projektów jak:
– wymiana prawie 1600 wiat przystankowych (umowa podpisana w 2014 r. na blisko 9 letni okres),
– obsługa i rozwój miejskiego inkubatora przedsiębiorczości – Centrum Kreatywności Targowa (zawarcie umowy w 2019 r. na okres 10 lat),
– budowa podziemnego parkingu w centrum Warszawy (umowa podpisana na początku 2020 r. realizowana będzie przez 40 lat),
potwierdza, że model Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pozwala nam z powodzeniem wdrażać projekty w tej formule.

 

Projekty w formule PPP w trakcie realizacji:

1. Parkingi podziemne >>>
2. Centrum Kreatywności Targowa >>>

Projekty, dla których trwają postępowania na wybór partnera prywatnego:

3. Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria >>>
4. Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud – Ciechanów >>>
5. Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie >>>

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą.
Kontakt: ppp@um.warszawa.pl