Przejdź do treści

Forget Heritage

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje projekt europejski dedykowany wsparciu sektora kreatywnego.

25-08-2016

Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „FORGET HERITAGE”

Projekt Forget Heritage realizowany był w latach 2016-2019 przez m.st. Warszawę i 8 innych miast europejskich w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu była promocja współpracy miast Europy Środkowej w ramach identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli współpracy publiczno-prywatnej w prowadzeniu i ochronie zabytków poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego.

W większości miast europejskich znajdują się puste budynki wpisane do rejestru zabytków o interesującej historii architektonicznej i społecznej. Są one jednak opuszczone, zaniedbane i burzą estetykę okolicznych przestrzeni miejskich. Mając to na uwadze 9 miast europejskich postanowiło wspólnie przyjrzeć się problemowi zaniedbania dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie na adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „ Nowe idee potrzebują starych budynków” – hasło stworzone przez Jane Jacobs było motywem przewodnim partnerstwa.

Głównym działaniem w projekcie było określenie rekomendacji dla innych miast europejskich jak zwiększać wartość ekonomiczną opuszczonych zabytków, tworzyć efektywne grupy wsparcia łączące reprezentantów miasta, biznesu, lokalnej społeczności oraz środowiska akademickiego, angażować i wspierać sektor kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju biznesowym. Podczas realizacji projektu zostały zgromadzone dobre praktyki związanie z zarządzaniem obiektami historycznymi, przebadane zostały uwarunkowania prawne oraz zostały określone potrzeby szkoleniowe związane z zarządzaniem i opieką budynków historycznych. Następnie przeprowadzono szkolenia dla organizacji pozarządowych, administracji publicznej i reprezentantów sektora kreatywnego i kulturowego.

Ważnym aspektem projektu było przeprowadzenie działań pilotażowych w wybranych obiektach historycznych znajdujących się w miastach partnerskich. Miasto Stołeczne Warszawa skupiło się na wypracowaniu modelu zarządzania inwestycją Centrum Kreatywności Nowa Praga ( ul. Targowa 80A i Inżynierska 3). Na początku 2019r. Miasto Stołeczne Warszawa powierzyło działania pilotażowe pn. Innowacje w dzielnicy Praga Północ - Centrum Kreatywności Nowa Praga Fundacji Zmiana. W ramach spotkań i warsztatów Fundacja testowała działania , które powinny być kontynuowane w przyszłym Centrum, a także informowała zainteresowanych o funkcjach nowego centrum. Ponadto celem działań pilotażowych prowadzonych przez Fundację Zmiana była pomoc okolicznym mieszkańcom i instytucjom wspólnie przejść przez proces zmian zachodzących w otaczającej ich przestrzeni. Na koniec projektu Fundacja Zmiana opracowała wytyczne do modelu zarządzania Centrum Kreatywności Nowa Praga, plan działań CKNP na okres 3 lat, markę miejsca oraz strategię komunikacji CKNP.

Jednym z ostatnich zadań do zrealizowania w ramach projektu Forget Heritage było utworzenie platformy OFFSpaces, która prezentuje puste przestrzenie w miastach partnerskich dedykowanych sektorowi kreatywnemu i działaniom kulturalnym. Za wykonanie aplikacji odpowiedzialny jest partner z Niemiec – Miasto Norymberga, a partnerzy projektu są odpowiedzialni za wprowadzenie lokalnych danych oraz administrowanie aplikacją. Celem platformy jest zaangażowanie mieszkańców, reprezentantów sektora kultury i przemysłów kreatywnych, przedstawicieli instytucji publicznych oraz właścicieli nieruchomości w identyfikację i zgłaszanie propozycji nieużytkowanych obiektów o wartości historycznej dedykowanych na cele kulturalne i działania kreatywne.

Zachęcamy do zapoznania się ze strategią zarządzania dziedzictwem kulturowym za pośrednictwem sektora kultury i sektora kreatywnego oraz spotem promującym projekt Forget Heritage.

Więcej informacji:
www.forgetheritage.eu
http://firma.um.warszawa.pl/projekty/forget-heritage/
Facebook: facebook.com/KreatywnaWarszawa

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje projekt europejski dedykowany wsparciu sektora kreatywnego.

„Forgetting to remember, remembering to Forget” (Rodney Harrison).

Forget Heritage to 3- letni projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest promocja współpracy miast Europy Środkowej w ramach identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli współpracy publiczno-prywatnej w prowadzeniu i ochronie zabytków poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego.

W większości miast europejskich znajdują się puste budynki wpisane do rejestru zabytków o interesującej historii architektonicznej i społecznej. Są one jednak opuszczone, zaniedbane i burzą estetykę okolicznych przestrzeni miejskich. Mając to na uwadze 10 miast europejskich postanowiło wspólnie przyjrzeć się problemowi zaniedbania dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie na adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „ Nowe idee potrzebują starych budynków” – hasło stworzone przez Jane Jacobs jest motywem przewodnim partnerstwa. Wyzwaniem dla partnerów będzie określenie rekomendacji dla innych miast europejskich jak zwiększać wartość ekonomiczną opuszczonych zabytków, tworzyć efektywne grupy wsparcia łączące reprezentantów miasta, biznesu, lokalnej społeczności oraz środowiska akademickiego, angażować i wspierać sektor kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju biznesowym.

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu skupia się na wypracowaniu modelu zarządzania inwestycją Centrum Kreatywności Nowa Praga ( ul. Targowa 80A i Inżynierska 3). Łącznie ok. 3500 m² opuszczonej i w części spalonej powierzchni zyska nowe przeznaczenie, określone wspólnie z mieszkańcami. Według planu w kamienicy przy ul. Targowej 80A miałyby się mieścić pracownie dla rzemieślników o specjalnościach niepowodujących hałasu, sale konferencyjne, klubokawiarnia, przestrzenie do spotkań warsztatowych i działań społecznych. Znajdzie się tam także miejsce na wystawy, działania kulturalne, czy edukacyjne itp. W budynku przy ul. Inżynierskiej 3 przewidziane są m.in. pracownie z możliwością wprowadzenia ciężkiego sprzętu, sale warsztatowe, pomieszczenia wystawiennicze, magazynowe i techniczne. W budynkach gospodarczych mogą działać jak dotychczas kawiarnia, siedziby fundacji i stowarzyszeń, ale mogą mieć także nowe funkcje, np. miejsca na wystawy, punkt informacyjny. Zagospodarowania wymagają również podwórza – powinno tam być jak najwięcej zieleni, ale także przestrzeń do odpoczynku, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych oraz elementy małej architektury. W związku z tradycją miejsca, Centrum ma rozwijać potencjał praskiej kultury i sztuki, a także stworzyć bogatą ofertę dla okolicznych mieszkańców. Znajdą się tam m.in. pracownie dla rzemieślników, artystów i przedsiębiorców, a także otwarte przestrzenie dla mieszkańców najbliższej okolicy. W związku z tradycją miejsca, Centrum Kreatywności Nowa Praga ma rozwijać potencjał praskiej kultury i sztuki, a także stworzyć bogatą ofertę dla okolicznych mieszkańców. Znajdą się tam m.in. pracownie dla rzemieślników, artystów i przedsiębiorców, a także otwarte przestrzenie dla mieszkańców najbliższej okolicy. Zespół kamienic (składający się z budynku frontowego i trzech oficyn) przy ul. Inżynierskiej 3, wraz z oficyną przy ul. Targowej 80A, należy do kompleksu budynków dawnych Domów Składowych Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania Mebli A. Wróblewski i S-ka. Zbudowany ok. 1910 r. stanowi przykład architektury użytkowej z początku XX w.

Dotychczasowe rezultaty projektu:
- Dobre praktyki zarządzania miejscami dziedzictwa kulturowego oraz najlepsze praktyki dot. szkoleń związanych z zarządzaniem miejscami dziedzictwa kulturowego ( ang.);
- Spis aktów prawnych dotyczących ochrony oraz finansowania dziedzictwa materialnego w postaci budynków zabytkowych lub innych budynków lub obiektów budowlanych wpisujących się w założenia programu Forget Heritage ( pol., ang.) ;
- Podręcznik zarządzania/ Management Manual ( pol., ang.) ;
- Raport z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych ( pol., ang.) ;
- Raport z badań potrzeb szkoleniowych osób zarządzających obiektami o wartości historycznej, w których prowadzona jest działalność w ramach przemysłów kulturowych i kreatywnych oraz pracowników administracji publicznej realizujących projekty związane z rozwojem sektora kreatywnego ( pol.) ;
- Raport z lokalnej oceny ex-ante dotyczącej projektu pilotażowego Centrum Kreatywności Nowa Praga ( pol.) ;
- Raport z przeprowadzonych szkoleń „Adaptacja i zarządzanie obiektami o wartości historycznej przy wykorzystaniu formuły PPP” ( pol., ang.).

Partnerzy projektu Forget Heritage:
o Municipality of Genoa (IT) – lider projektu
o Institute for Economic Research (SI)
o Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (SI)
o City of Nuremberg (DE)
o Miasto Bydgoszcz (PL)
o Cultural Innovation Competence Centre Association (HU)
o City of Rijeka (HR)
o Statutory City of Usti Nad Labem (CZ)
o Lombardy Region (IT)
o Miasto Stołeczne Warszawa (PL)

Budżet całościowy projektu : 2 470 570, 45 euro.
ERDF: 2.048.805,40
National Co-financing: 421.765,05

Promocja projektu:
• stworzenie i dystrybucja ulotek
• produkcja filmu promocyjnego
• obecność na konferencjach i wydarzeniach: Wolves Summit, local info day, Innoshare, Nienieodpowiedzialni, Local Info Day
• publikacje w prasie: Gazeta Wyborcza, portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl,
• strona internetowa projektu : forgetheritage.eu
• strona internetowa programu Europa Środkowa: https://europasrodkowa.gov.pl/
• strona programu Interreg Central Europe http://www.interreg-central.eu
• aktualności o projekcie: facebook.com/KreatywnaWarszawa

Film promocyjny

Artykuł prasowy na temat projektu

Artykuł w magazynie branżowym Notes dotyczący działań pilotażowych w ramach projektu Forget Heritage

Infografika Forget HeritagePolityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin