Przejdź do treści

SPEED UP

SPEED UP- Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej

21-07-2016

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w tworzeniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Szacuje się, że 20,7 mln europejskich MŚP generuje ok. 67% całkowitego zatrudnienia i 58% wartości dodanej brutto. Promocja przedsiębiorczości odgrywa istotną rolę w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wśród wielu proponowanych rozwiązań, inkubacja jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, służących wsparciu biznesów w początkowej fazie rozwoju.

Inkubację- w tym kontekście - należy rozumieć, jako zapewnienie odpowiednich warunków dla zakładania nowych przedsiębiorstw, realizacji pomysłów biznesowych oraz wdrażania innowacji. Inkubatory przedsiębiorczości okazały się skutecznymi instrumentami, pomagającymi młodym przedsiębiorcom rozpocząć swoją działalność. Ułatwiają one dostarczanie bezpośredniego wsparcia dla firm w okresie, gdy są one najbardziej podatne na zmiany na rynku, a tym samym bezpośrednio wpływają na stopień sukcesu tych firm.

W rezultacie, zapewnienie wsparcia dla inkubacji staje się coraz bardziej istotnym priorytetem politycznym. Właściwy rozwój ekosystemów startupowych staje się symbolem rozwoju gospodarczego i witalności miast. Władze miejskie wspierają coraz częściej własne gospodarki poprzez projektowanie i wdrażania nowych instrumentów polityki w celu wspierania innowacji, ale również dbają o tradycyjne ekosystemu przedsiębiorczości. pomimo tego, wydajność infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości pozostaje w wielu przypadkach wciąż skromna.

W związku z powyższym, projekt ma na celu wpłynąć na zmianę lokalnych polityk poprzez poprawę wdrażania instrumentów poświęconych inkubacji w regionach uczestniczących w projekcie.

W szczególności, wymiana doświadczeń pomiędzy regionami skupi się na następujących obszarach:
1) W jaki sposób działalność inkubatorów wpisuje się w strategię rozwoju regionalnego oraz w inteligentne specjalizacji przyjęte dla regionu;
2) Jaki jest zakres i znaczenie usług inkubacji (mentoring i coaching, dostęp do finansowania, tworzenie sieci i klastrów) i ich trwałość finansowa;
3) Współpraca między władzami publicznymi, sektorem przedsiębiorstw, uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych;
4) Wsparcie dla konkretnych grup docelowych, takich jak młodzież, migranci, kobiety;
5) Rozwój systemu monitoringu działań inkubatorów oraz wyznaczenie kluczowych wskaźników wydajności inkubatorów i wyników obsługiwanych przez inkubatory firm.

Aby zapewnić niezbędne kompetencje do realizacji ww. zadań, zawiązane zostało międzynarodowe partnerstwo skupiające władze lokalne i inkubatory przedsiębiorczości.

Cel projektu

Zmiana lokalnych polityk poprzez poprawę wdrażania instrumentów poświęconych inkubacji w regionach uczestniczących w projekcie oraz utworzenie partnerstwa lokalnych inkubatorów w celu zwiększenia efektywności ich funkcjonowania.

Kontakt z prowadzącymi projekt

JAN KRZYŻANOWSKI
INSPEKTOR
Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin