Przejdź do treści

Przetargi, zapytania ofertowe, konkursy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centrum Przedsiębiorczości Smolna, zaglądaj regularnie tutaj lub zapisz się na powiadomienia przetargowe.

Zapytanie ofertowe na organizację spotkań sieciujących #Net_Smolna

2020-02-03

Zapraszamy do składania ofert na organizację cyklu minimum 12 spotkań sieciujących połączonych z warsztatami tematycznymi dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Warszawy i okolic pn: #Net_Smolna.

Termin składania ofert: do 12 lutego do godz. 16:00

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu na wolne biurka

2020-01-31

Informujemy, że Zespół oceniający wnioski o udostępnienie powierzchni w inkubatorze w Centrum Przedsiębiorczość Smolna dokonał oceny w dniu 27.01.2020 r. trzech wniosków. Nie zawierały one braków formalnych i został oceniony pozytywnie.

– Impakt Advisors Sp z o.o. (6 biurek)

– MINDSET Maciej Podgórski  (2 biurka)

LivingLab „MiastoTwórcy2020”

2020-01-27

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na koncepcję i realizację przedsięwzięcia pod hasłem LivingLab „MiastoTwórcy2020”.

Tematem pierwszej edycji cyklu „MiastoTwórcy”, która odbyła się w 2019 roku była ekonomia cyrkularna. Praca nad tym interdyscyplinarnym zagadnieniem pokazała, że istnieje potrzeba uporządkowania wiedzy na temat metod pracy nad wyzwaniami miejskimi oraz opracowania instrumentu wspierającego generowanie innowacji i współpracę osób z różnych sektorów.

Termin składania ofert: do 6 lutego 2020r.

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

 

Zaproszenie do współpracy MIPIM 2020

2020-01-27

Miasto stołeczne Warszawa dwa razy w roku jest obecne na międzynarodowych targach inwestycyjnych – MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium, gdzie prezentuje swój potencjał inwestycyjny.
W trakcie targów prezentowane są nie tylko oferty sprzedaży nieruchomości miejskich oraz partnerów komercyjnych, ale również wszystkie atuty stolicy, które mają decydujący wpływ na decyzje inwestorów co do rozwijania lub rozpoczęcia działalności w naszym mieście.

Jednym z priorytetów polityki gospodarczej miasta stołecznego Warszawy jest również prezentowanie potencjału produktów, usług i rozwiązań lokalnych przedsiębiorców, m.in. na ww. imprezach targowych.

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji  MIPIM  2020 m.st. Warszawa zależy na zaprezentowaniu rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii teleinformatycznych wpływających na branżę deweloperską (proptech), uczestniczących w procesie inwestycyjnym i których działalność wpływa lub może wpływać na rozwój potencjału inwestycyjnego i gospodarczego stolicy.

Informacje o produktach, usługach lub rozwiązaniach pojawiać się będą w materiałach informacyjnych miasta stołecznego Warszawy dotyczących targów, na stronie internetowej Miasta oraz na profilach w mediach społecznościowych Miasta. Forma prezentacji i ewentualna obecność przedstawicieli wyłonionej w naborze firmy/startupu podczas MIPIM 2020 zostanie określona w wyniku ustaleń z miastem stołecznym Warszawa i operatorem stoiska, wybieranym przez partnerów – współorganizatorów tego wydarzenia oraz Miasto.

W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorcy / startupy mające miejsce zamieszkania i/lub siedzibę
w mieście stołecznym Warszawy, których siedziba zarejestrowana jest na terenie m.st. Warszawy.

W wyniku naboru Miasto wybierze maksymalnie jednego przedsiębiorcę/startup.

Szczegóły:

Rozstrzygnięcie konkursu na wolne biurka

2020-01-17

Informujemy, że Zespół oceniający wnioski o udostępnienie powierzchni w inkubatorze w Centrum Przedsiębiorczość Smolna  dokonał oceny wniosku, który wpłynął w dniu  09.01.2020 r.

Wniosek nie zawierały braków formalnych i został ocenione pozytywnie.

Firma, która otrzymała miejsce w inkubatorze to:

Kaja Żurawiecka

Rozstrzygnięcie konkursu na wolne biurka

2020-01-03

Informujemy, że Zespół oceniający wnioski o udostępnienie powierzchni w inkubatorze w Centrum Przedsiębiorczość Smolna  dokonał oceny wniosku, który wpłynął w dniu  20.12.2019 r.

Wniosek nie zawierały braków formalnych i został ocenione pozytywnie.

Firma, która otrzymała miejsce w inkubatorze to:

– CHINY DLA KAŻDEGO – Wojciech Jaworski

Program doradczy Academy_Smolna#2020: otwarty konkurs ofert

2019-12-03

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert. Program ma na celu umożliwienie osobom, zamierzającym założyć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom, dotarcie do grona wyspecjalizowanych doradców w zakresie kluczowych zagadnień biznesowych, prawnych i księgowych poprzez skorzystanie z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji pod okiem ekspertów i praktyków biznesu.

Termin składania ofert: do 8 stycznia 2020r. do godzin. 16:00

Szczegóły oferty i załączniki:

Zapytanie na przygotowanie analizy porównawczej

2019-11-05

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie analizy porównawczej wariantów realizacji projektu, dotyczącego budowy i użytkowania dwupoziomowego budynku o funkcjach kulturalno usługowych w Porcie Czerniakowskim wraz z zagospodarowaniem  terenu u zbiegu ulic Zaruskiego i Czerniakowskiej w Warszawie.

Termin składania ofert: do 13 listopada 2019 r.

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zaproszenie do współpracy MIPIM 2020

2019-11-05

Miasto stołeczne Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 10-13 marca 2020 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych MIPIM jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym i inwestycyjnym oraz lidera obszaru CEE.
Do współorganizacji udziału w targach zapraszamy Partnerów, w tym deweloperów, inwestorów i inne podmioty, które współuczestniczą w projektach mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Warszawy oraz obszaru metropolitalnego.

Informujemy, że po wyłonieniu Partnerów podpisane zostanie Porozumienie pomiędzy m.st. Warszawą i poszczególnymi Partnerami, określające obowiązki Stron i partycypację
w kosztach związanych z organizacją wydarzenia.

Szczegóły w załączniku:

Zaproszenie do współpracy MIPIM 2020

Zapytanie na przygotowanie spotkań i warsztatów

2019-09-16

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i przeprowadzenie 3 spotkań i 3 warsztatów z cyklu „MiastoTwórcy”. Spotkania i warsztaty będą dotyczyć ekonomii cyrkularnej oraz związanych z nią pro-ekologicznych modeli biznesowych.

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin