Przejdź do treści

Przetargi, zapytania ofertowe, konkursy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centrum Przedsiębiorczości Smolna, zaglądaj regularnie tutaj lub zapisz się na powiadomienia przetargowe.

Rozstrzygnięcie konkursu na wolne biurka

2019-09-11

Informujemy, że Zespół oceniający wnioski o udostępnienie powierzchni w inkubatorze w Centrum Przedsiębiorczość Smolna  dokonał oceny wniosku, który wpłynął do 6.09.2019 r. Oceniono 2 wnioski, które wpłynęły w terminie i nie zawierały braków formalnych. Wnioski zostały ocenione pozytywnie. Poniżej przedstawiamy listę firm:

– Assessor Kamil Kalita

– AdEmotion Sp. z o.o.

 

Zapytanie na przygotowanie analizy porównawczej

2019-08-05

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie analizy porównawczej wariantów realizacji projektu, dotyczącego wykonania modernizacji, rozbudowy i zagospodarowania terenu Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie

Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2019r.

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Sztuka Użytkowa – konkurs na przedmiot promujący Warszawę

2019-08-05

Celem konkursu jest wyłonienie przedmiotów z zakresu sztuki użytkowej, które będą mogły być wykorzystywane podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych promujących Warszawę, m.in. na targach, konferencjach, spotkaniach z inwestorami. Jednym z priorytetów polityki gospodarczej miasta stołecznego Warszawy jest m.in. promowanie produktów lokalnych przedsiębiorców. Forma obecności i prezentacji przedmiotów wybranych w konkursie na ww. wydarzeniach zostanie określona po ustaleniach z miastem stołecznym Warszawa i partnerami/współgospodarzami tychże wydarzeń.

Nabór przedsiębiorców/startupów (proptech) do prezentacji ich potencjału podczas targów EXPO REAL 2019

2019-07-26

Miasto stołeczne Warszawa dwa razy w roku jest obecne na międzynarodowych targach inwestycyjnych – MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium, gdzie prezentuje swój potencjał inwestycyjny. W trakcie targów prezentowane są nie tylko oferty sprzedaży nieruchomości miejskich oraz partnerów komercyjnych, ale również wszystkie atuty stolicy, które mają decydujący wpływ na decyzje inwestorów co do rozwijania lub rozpoczęcia działalności w naszym mieście.

Jednym z priorytetów polityki gospodarczej miasta stołecznego Warszawy jest również prezentowanie potencjału produktów, usług i rozwiązań lokalnych przedsiębiorców, m.in. na ww. imprezach targowych.

Podczas tegorocznego EXPO REAL m.st. Warszawa zależy na zaprezentowaniu rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii teleinformatycznych wpływających na branżę deweloperską (proptech), uczestniczących w procesie inwestycyjnym i których działalność wpływa lub może wpływać na rozwój potencjału inwestycyjnego i gospodarczego stolicy.

Informacje o produktach, usługach lub rozwiązaniach pojawiać się będą w materiałach informacyjnych miasta stołecznego Warszawy dotyczących targów, na stronie internetowej Miasta oraz na profilach w mediach społecznościowych Miasta. Forma prezentacji
i ewentualna obecność przedstawicieli wyłonionych w naborze firm podczas EXPO REAL 2019 zostanie określona w wyniku ustaleń z miastem stołecznym Warszawa i operatorem stoiska, wybieranym przez partnerów – współorganizatorów wydarzenia oraz Miasto.

W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorcy / startupy mające miejsce zamieszkania i/lub siedzibę w mieście stołecznym Warszawy, których siedziba zarejestrowana jest na terenie m.st. Warszawy.

W wyniku naboru Miasto wybierze maksymalnie dwóch przedsiębiorców/startupy.

Ostateczny termin składania zgłoszeń przez Uczestników: 16 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe – Przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne cyklu 4 spotkań o charakterze warsztatowym, poświęconych tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju m.st. Warszawy.

2019-07-26

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne cyklu 4 spotkań o charakterze warsztatowym, poświęconych tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju m.st. Warszawy. Grupą docelową inicjatywy są przedstawiciele świata biznesu, jednostek naukowych, organizacji branżowych, agencji nieruchomości oraz rynku pracy, a także niezależni specjaliści.

Spotkania mają na celu wypracowanie, poprzez otwarty dialog z uczestnikami, rozwiązań systemowych, które mogą stać się w przyszłości częścią programów rozwoju miasta oraz stanowić wskazówki dla inicjatyw podejmowanych przez miejskie jednostki. Jednocześnie, projekt stanowić będzie otwartą platformę wymiany doświadczeń oraz informacji na temat planowanych kierunków działań, zarówno w odniesieniu do administracji samorządowej, jak i sektora prywatnego.

Termin składania ofert:8 sierpnia 2019r. do godziny 23:59

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe: opracowanie modelu (instrukcji) programowania inwestycji publicznych na obszarach rewitalizowanych

2019-07-02

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu (instrukcji) procesu programowania inwestycji publicznych na obszarach rewitalizowanych, pozwalającej na odpowiednie przygotowanie się do stworzenia pełnej i całościowej koncepcji inwestycji. Wykonawca weźmie pod uwagę doświadczenie m.st. Warszawy w zakresie projektowania procesu inwestycyjnego CKNP oraz planowanych inwestycji (m.in. Inżynierska 6, Młyn Michla). Analiza powinna zostać wykonana na podstawie danych zastanych (lista dokumentów stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) oraz doświadczeń i najlepszej wiedzy Wykonawcy.

Termin składania ofert: do 10 lipca do godziny 12:00

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 2 na zaplanowanie bloku tematycznego do konferencji

2019-07-01

Przedmiotem, zamówienia jest organizacja bloku tematycznego, składającego się z wystąpień oraz panelu dyskusyjnego (lub 2, maks. 3 panelów) dot. ulic handlowych, podczas konferencji pn. „Zarządzanie ulicami i centrami miast oraz podsumowującej projekt Rewitalizacja – wspólna sprawa”.

Termin składania ofert: do 15 lipca

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu dotyczącego funkcjonowania jednostek naukowych

2019-07-01

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu dotyczącego funkcjonowania jednostek naukowych
z sektora publicznego z terenu Warszawy i obszaru metropolitalnego Warszawy, prowadzących działalność B+R.

Termin składania ofert: do 10 lipca do godziny 16:00.

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe na zaplanowanie bloku tematycznego do konferencji

2019-06-18

Przedmiotem, zamówienia jest organizacja bloku tematycznego, składającego się z wystąpień oraz panelu dyskusyjnego (lub 2, maks. 3 panelów) dot. ulic handlowych, podczas konferencji pn. „Zarządzanie ulicami i centrami miast oraz podsumowującej projekt Rewitalizacja – wspólna sprawa”, realizowanej przez m.st. Warszawę dla przedstawicieli samorządu i władz lokalnych, przedstawicieli jednostek zarządzających lokalami użytkowymi, inwestorów sektora handlu, przedstawicieli sklepów sieciowych, potencjalnych kluczowych najemców, doradców oraz organizacji potencjalnie mogących zarządzać przestrzenią wspólną w mieście.

Termin składania ofert: do 28 czerwca 2019r.

Szczegóły zapytania oraz załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu na wolne biurka

2019-05-30

Informujemy, że Zespół oceniający wnioski o udostępnienie powierzchni w inkubatorze w Centrum Przedsiębiorczość Smolna dokonał oceny wniosków, które wpłynęły dnia 16 oraz 17.05.2019 r. Oceniono pozytywnie 2 wnioski, które wpłynęły w terminie i nie zawierały braków formalnych.

Firmy, które otrzymały miejsce w inkubatorze, to:

– KTT TRAX Spółka z o.o.

– MNKD Team

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin