Przejdź do treści

Formy opodatkowania

Decyzje podejmowane na etapie przed rejestracją firmy są ze sobą połączone. Od tego jaką wybierzesz formę prawno-organizacyjną swojej firmy, jaki będzie zakres jej działalności oraz spodziewane efekty biznesowe, zależy wybór odpowiedniej formy opodatkowania.

Wybrana forma opodatkowania podatkiem PIT jest z kolei związana nie tylko z wysokością przyszłego podatku, ale wpływa także na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Skupiamy się tutaj jedynie na osobach fizycznych (osoby prawne, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółdzielnie, od swoich dochodów zapłacą podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)).

We wniosku o wpis do CEIDG określasz w jakiej formie będziesz płacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Do wyboru masz cztery formy:

ZASADY OGÓLNE

SKALA PODATKOWA 18%, 32%

JEDNOLITA 19% STAWKA PODATKU

ZRYCZAŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

KARTA PODATKOWA

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Pamiętaj, że nie przy każdej działalności możesz skorzystać z ryczałtu. Jeśli chcesz prowadzić, np. aptekę, lombard lub kantor, nie będziesz mógł zdecydować się na tę uproszczoną formę rozliczenia podatku dochodowego.

Czym się różnią te formy?

Przede wszystkim sposobem obliczania podatku. Dla skali podatkowej i 19% stawki jest on liczony od dochodu, czyli różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania. Przy ryczałcie podatek liczony jest od przychodu, czyli koszty uzyskania przychodu nie wpływają na wysokość podatku.

Wysokość stawek ryczałtu zależy od działalności (jest to 20% od przychodów z działalności określonych jako wolne zawody, 17% np. od wynajmu samochodów osobowych i hoteli, 8,5% od działalności gastronomicznej, 5,5% od działalności budowlanej, 3% od działalności gastronomicznej). Przy karcie podatkowej podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego i mogą z niej korzystać osoby prowadzące ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej.

Co wziąć pod uwagę, wybierając formę opodatkowania?

Rozważając wybór formy opodatkowania, poza formą prawną działalności, weź pod uwagę następujące czynniki:

  • • poziom planowanych przychodów oraz kosztów – przy niskich kosztach i wysokich przychodach najlepiej wybrać ryczałtowe formy opodatkowania (ryczałt i karta),
  • • poziom dochodu – przy wysokich dochodach lepiej wybrać podatek liniowy zamiast opodatkowania wg skali podatkowej,
  • • obowiązki ewidencyjne – uproszczone formy opodatkowania zwalniają z obowiązku prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych oraz obniżają koszty obsługi księgowej.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego jest niemożliwa, można jej dokonać dopiero od następnego roku podatkowego.

Zasady opłacania podatku według poszczególnych form znajdziesz w przystępnie napisanej publikacji Ministerstwa Finansów (w linkach poniżej).

Z wyjątkiem karty podatkowej, z tych form mogą skorzystać również wspólnicy spółki jawnej oraz partnerskiej. Wspólnicy spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej mogą rozliczać się wyłącznie na zasadach ogólnych.

Polityka cookies

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

Regulamin